Blog Post

Yüzlerce kültür sanat faaliyetinin yer alacağı BaşkentKültürYolu Festivali kapsamında 28 Mayıs-12 Haziran arasında Kurumumuz tarafından düzenlenecek olan etkinliklere davetlisiniz.

Yüzlerce kültür sanat faaliyetinin yer alacağı BaşkentKültürYolu Festivali kapsamında 28 Mayıs-12 Haziran arasında Kurumumuz tarafından düzenlenecek olan etkinliklere davetlisiniz.

 

ANKARA SÖYLEŞİLERİ

Ankara’da Tarih, Sanat, Kültür Üzerine Konuşmalar

Tarih: 28 Mayıs-12 Haziran 2022

Açılış Saati: 15.00

Yer: Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara’nın siyasi, sosyal ve iktisadi açıdan birçok yönü ele alınacaktır. Bu çerçevede alanında yetkin hocalarımız yaklaşık bir saatlik sohbetler gerçekleştirecektir. Bu buluşmaların amacı ve hedefi Türk Tarih Kurumunun tarih konusunda izlediği akademik titizlik ve modern araştırma teknikleri doğrultusunda Ankara`nın tarihî mirası sayılan kültür ve medeniyeti kapsamlı bir şekilde ele almaktır.

 

 

BELLEK ANADOLU SERGİSİ

Tarih: 28 Mayıs-12 Haziran 2022

Açılış Tarihi ve Saati: 30 Mayıs 2022 saat 16.30

Yer: Anadolu Medeniyetleri Müzesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Başkent Kültür Yolu” projesi kapsamında, Türk Tarih Kurumu katkılarıyla, Siret Uyanık`ın hazırlayıp yönettiği “Bellek Anadolu” adlı sergi, usta ve gençlerden oluşan 50`ye yakın sanatçının Konya Çatalhöyük, Çorum Alacahöyük, Ankara Ahlatlıbel ve Kültepe kazı alanlarından çıkarılan tarihî eserlerden esinlenerek hazırladığı sanat eserlerinden oluşmaktadır. Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenecek sergideki eserlerle Anadolu`nun kültürel dokusunun oluşmasına katkı sağlayan tarihî miras, sanat yoluyla ilgililerine aktarılacak.

 

KÜLTEPE GENÇ SANATÇILAR SERGİSİ

Tarih: 28 Mayıs-12 Haziran 2022

Açılış Saati: 15.00

Yer: Türk Tarih Kurumu Fuaye Salonu

UNESCO Dünya belleğinde yer alan Kültepe Tabletleri, genç sanatçılar tarafından özgün ve çağdaş anlatım biçimleriyle yorumlanarak Başkent Kültür Yolu Festivali’nde ziyaretçileriyle buluşacaktır. Genç sanatçıların Anadolu tarihini tanıması, tanıtması ve tarihî zenginliğimize dikkat çekmesi için oluşturduğumuz sergide resim, heykel ve seramik çalışmaları Türk Tarih Kurumu fuayesinde sergilenecektir. Türk Tarih Kurumu destekleriyle oluşturulan “Bellek Anadolu Kültepe Genç Sanatçılar Sergisi” 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Serginin küratörü Siret Uyanık, danışmanı ise Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’dur. Eserler, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında 12 Haziran’a kadar ziyaretçilere açık olacak.

 

 

CEZERÎ’NİN OLAĞANÜSTÜ MAKİNELERİ SERGİSİ

Tarih: 29 Mayıs-19 Haziran 2022

Açılış Saati: 12.00

Yer: CerModern

Türk Tarih Kurumu ve İstanbul Cezerî Müzesi ile birlikte hazırlanan bu sergide, Artuklu Sarayı`nın başmühendisi ve olağanüstü makinelerin mucidi Ebu’l İz El-Cezerî, geçmişin bilgisi ile geleceği inşa eden büyük bir mühendis, sanatçı, dâhi ve aydınlanma adamı olarak tarihe mal olmuş bir şahsiyettir. Anadolu’nun, kaotik ve zorlu bir döneminde, Artuklu sultanlarının sunduğu düzen içerisinde dünyanın ilk insansı robotlarını tasarlayan ve çalıştıran, şifresi Enigma’dan bile güçlü kilitler üreten, bugün kullandığımız krank mili ve dört zamanlı dişli mekanizmaları geliştiren Cezerî, mühendisliği sanatla; bilimi hayatla buluşturmuştur. Sanatı ve bilimi bir arada görmek isteyen ziyaretçileri mutlaka bekliyoruz.

 

 

BURADA BÖYLE BİR ANKARA MEVLEVÎHÂNESİ VARDI

Tarih: 2 Haziran 2022

Açılış Saati: 13.00

Yer: Cenâbî Ahmed Paşa Camii Avlusu

Günümüzde fi zikî bir yapısı bulunmayan Ankara Mevlevîhânesi’nin, Mimar Sinan`ın Ankara`daki tek eseri kabul edilen Cenâbî Ahmed Paşa Camii yakınlarında inşa edildiği bilinmektedir. Günümüzde söz konusu Mevlevîhâne’ye ilişkin kayıtlara arşiv vesikalarından ulaşmak mümkündür. Ankara`nın tek Mevlevîhânesi sayılan bu yapının tarihî önemine binaen Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla hazırlanan bir tanıtım panosu ile tarihçesi aktarılacak ve Mevlevîhâne’nin günümüze ulaşan resimleri panoda yerini alacak.