Şeref Üyeleri

PROF. DR. ABDELJELIL TEMIMI
TUNUS
Prof. Dr. Abdeljelil TEMIMI, Fransa Ulusal Arşivleri, Washington ve Pittsburg Üniversitelerinden diploma aldı. Aix-en Provence Üniversitesi’nden doktorasını aldı. Tunus Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinde Profesör olarak görev yaptı ve bu üniversiteden emekli oldu. Prof. Dr. Temimi, çok sayıda komitenin kurucusudur ve başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda çok sayıda yayını bilim dünyasına kazandırmıştır.
 
PROF. DR. ABDULRAHIM ABU-HUSAYN
LÜBNAN
Prof. Dr. Abdulrahim Abu-Husayn Beyrut Amerikan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih ve Arkeoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çok sayıda süreli yayının yayın kurulu üyeliğini yapmaktadır. Aynı zamanda Prof. Dr. Abu-Husayn, çok sayıda üniversitede misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.
 
PROF. DR. ABDULKADİR ÖZCAN
TÜRKİYE
1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Arap-Fars Filolojisi ile Tarih Bölümü’nden mezun olan Prof. Dr. Abdulkadir Özcan, 1977 yılında Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak atandı, üç yıl sonrada doktorasını bitirdi. Sonrasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Emekli olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümünde görev yaptı. Halen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
TÜRKİYE
Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın 1978-79 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı ve 1981 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak tayin edildi. 1983’te “Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi” adlı teziyle “Oraçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Doktor”, 1987’de Yardımcı Doçent, 3 Ekim 1988’de Doçent Unvanını kazandı. 25 Mayıs 1995’te Profesörlüğe yükseltildi. 2005 yılından beri Ortaçağ Tarihi Anabilim DalıBaşkanlığı görevini yürütmektedir.
 
PROF. DR. AHMED ALİČİĆ (VEFAT: 11.08.2014)
BOSNA HERSEK
Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümünden mezun oldu. Belgrad Üniversitesi Felsefe Fakültesi Milli Tarih Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Doktorasını, Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tarih Bölümünde tamamladı. Gazi Hüsrev Bey Medresesinde beş sene Arap ve Türk Dili profesörü olarak görev yaptı. Ardından da iş yaşamını Saraybosna’da, Şarkiyat Enstitüsünde araştırmacı olarak geirdi. Enstitüde bilim danışmanı unvanıyla emekli oldu.
 
PROF. DR. AHMET AĞIRAKÇA
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında asistan oldu. Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde hazırladığı tez ile Doktor unvanını aldı. 1987’de Yrd. Doçent, 1988’de Doçent, Haziran 1996’da Profesör unvanını aldı. 1999’da İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden emekli oldu. Bunun ardından pek çok idari görevde bulunmuş olan Prof. Dr. Ağırakça, on yıl sonra tekrar İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Ortaçağ tarihi Anabilim Dalındaki görevine geri döndü. 2013 Şubat Ayında Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dekanlığına atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir.
 
PROF. DR. AHMET ŞAİR ŞERİF
MAKEDONYA
Prof. Dr. Ahmet Şair Şerif, El Ezher Üniversitesi, İslam Kültür ve Medeniyeti Bölümü’nden ve Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, Tarih Bölümünden tarih doktoru unvanını elde etti. 2000 yılında Makedonya Milli Tarih Enstütüsü – Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. 2006 yılında profesör unvanını aldı. Halen aynı üniversitede görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. AHMET YAŞAR OCAK
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Bölümü’nden mezun oldu, 1978 yılında Strasburg Üniversitesi’nden Doktora, 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Doçent ve 1988 yılında aynı üniversiteden Profesör payelerini aldı ve 2013 tarihinde emekliye ayrıldı. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak 1980-1990 arasında Paris’te Société Asiatique ve 1983-2002 yılları arasında Türk Tarih Kurumu asli üyeliklerinde bulundu.
 
PROF. DR. ALİ BİRİNCİ
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ali Birinci A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde çalıştı. 1986’da doktorasını verdi. 1988’de Polis Akademisinde vazifeye başladı. 1993′ de doçent, 2000′ de Yakınçağ Tarihi Profesörü oldu. Paris’te meslekî çalışmalar yaptı. 2002-2004 yılları arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde ders verdi. 2008’de Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi. Bu vazifesi 13 Eylül 2011 tarihinde sona erdi.
 
PROF. DR. AMNON COHEN
İSRAİL
Prof. Dr. Amnon Cohen, tüm öğrenimini İsrail’de tamamladı. Doktora derecesini Hebrew Üniversitesi’nden aldı. Hebrew Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde başkanlık yaptı, bunun dışında kamuda farklı görevlerde bulundu. Princeton, Pennsylvania ve Oxford Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. Ortadoğu üzerine farklı konularda 25 kitap ve yaklaşık 70 makale kaleme aldı.
 
DR. ANDREW MANGO (VEFAT: 06.07.2014)
İNGİLTERE
İstanbul İngiliz Erkek Okulu (English High School For Boys) mezunu olan Mango, daha sonra Londra’da School of Oriental Studies’te öğrenim gördü. Bu okuldan 1955 yılında Doktora derecesi alan Mango’nun doktoru tezi Büyük İskender konulu bir çalışmaydı. 1947 yılında, şimdiki adı BBC Dünya Servisi olan BBC Dış Yayınlar Bölümü’ne katılan Andrew Mango, 1958 – 1972 yılları arasında tam 14 yıl BBC Türkçe Yayınları’nın Müdürlüğü’nü yaptı. 1986’da BBC’den emekli olduktan sonra tam zamanlı bir araştırmacı, yazar ve danışman olarak Modern Türkiye üzerine çalıştı.
 
PROF. DR. BAYRAM KODAMAN (VEFAT: 12.04.2021)
TÜRKİYE
Prof. Dr. Bayram Kodaman, 1960 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü’nden mezun oldu ve Fransa’nın Aix–Marseilles Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başladı ve aynı üniversiteden 1976 yılında Doçent, 1981 yılında Profesör unvanlarını aldı. Prof. Dr. Kodaman, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi kurucu Dekanıdır. 2000-2010 yılları arasında bu üniversitesinin Tarih Bölüm Başkanlığını yaptı. 2010-2013 yılları arasında Kırgızistan Manas Üniversitesinde Öğretim Üyeliği yaptı.
 
DR. BİLAL N. ŞİMŞİR
TÜRKİYE
Dr. Bilal N. Şimşir, 1957’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Siyasi Şubesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede üç yıl siyasi tarih asistanlığı yaptıktan sonra Mart 1960’ta Dışişleri Bakanlığına geçti. Yurtdışındaki çeşitli merkezlerde başkâtip, müsteşar ve başkonsolos; merkezde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve iki dönem genel müdür olarak görev yaptı. Pek çok ülkede büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etti. 38 yılı Dışişlerinde olmak üzere 41 yıllık devlet hizmetinden sonra 1998 yılında emekliye ayrıldı.
 
PROF. DR. CARTER FINDLEY
ABD
Prof. Dr. Carter Findley, yükseköğrenimini Yale College’da tamamladı. Columbia ve UCLA üniversitelerinde öğrenimine devam ettikten sonra, doktorasını Harvard Üniversitesi’nden 1969 yılında aldı. 1987 yılında profesör unvanı alan Findley, 1971 yılından beri Ohio State Üniversitesi’nin Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.
 
PROF. DR. CEMAL KAFADAR
TÜRKİYE
Prof. Dr. Cemal Kafadar, lisans eğitimini Hamilton College’da, yüksek lisansını ve doktorasını McGill Üniversitesinde tamamladı. Prof. Dr. Kafadar, Koç Üniversitesinde, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de ve Boğaziçi Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1985-89 yılları arasında Princeton Üniversitesi’nde görev yaptı. 1990’dan bu yana Harvard Üniversitesi Tarih Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. DARIUSZ KOŁODZIEJCZYK
POLONYA
Prof. Dr. Dariusz Kołodziejczyk, 1986 yılında yüksek lisans, 1990 yılında doktora derecesini Varşova Üniversitesi’nden aldı. 1988 yılında Varşova Üniversitesi Tarih Enstitüsü’nde asistanlık görevine başlayan Kołodziejczyk, 1991’den itibaren Yardımcı Doçent, 2003’ten itibaren ise Doçent olarak görev yaptı. 2003 yılından bu yana Varşova Üniversitesi’nde Profesör olarak görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. DÖÖLÖTBEK SAPARALİYEV
KIRGIZİSTAN
Prof. Dr. Saparaliyev, Kırgız Devlet Milli Üniversitesi Tarih Fakültesi’nden mezun oldu. Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bilimler Akademisi’nde, Sovyet Birleşik Devletler Bilimler Akademisinde ve Kırgız Milli Üniversitesinde çalıştı. Kırgız Milli Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde pek çok idari görevde bulundu. 2011’den bugüne kadar Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tarih Bölümünde Profesör olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2012 Ekim ayından beri aynı üniversitenin Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
 
PROF. DR. DRAGI GIORGIEV
MAKEDONYA
Prof. Dr. Dragi Giorgiev, Üsküp Sv. Kiril ve Metodiyus Üniversitesi Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü’nden ve Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bölümü’nden mezun oldu. 2004 yılında Sv. Kiril ve Metodiyus Üniversitesi Tarih Bölümü’nde doktora eğitimini bitirip doktor ve ardından doçent oldu. 2010 yılında profesör oldu. 1989 yılından beri Üsküp Milli Tarih Enstitüsü’nde çalışmaktadır. 2012 senesinden itibaren bu enstitünün müdürlüğünü yapmaktadır.
 
PROF. DR. ERDOĞAN MERÇİL
TÜRKİYE
Prof. Dr. Erdoğan Merçil, İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Doktora tezi ve doçentlik tezinde İran ve British Museum Oriental bölümünde araştırmalarda bulundu. Prof. Dr. Erdoğan Merçil, 1984’de Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığına atandı, 1990’da Tarih Bölüm Başkanı oldu. Her iki başkanlık görevinden 1994’de istifa etti. Bir süre Tarih Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu. Göreve başladığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 2005 senesinde yaş haddinden emekli oldu.
 
PROF. DR. EVANGELIA BALTA
YUNANİSTAN
Prof. Dr. Evangelia Balta, Selanik Aristotales Üniversitesi Tarih Bölümünde eğitim gördü. Alexandros S. Onassis Public Benefit Foundation bursuyla lisansüstü çalışmaları için Paris’e (Paris I-Sorbonne, Ecole Pratique des Hautes Etudes IV Section)gitti. Buradan doktora derecesini aldı. Kuruluşundan sonra ilk iki sene (1985-1987) İyonya Üniversitesinde ders verdi. 1987’den itibaren National Hellenic Research Foundation’da çalıştı. 2011’den beri “Intensive Ottoman and Turkish Summer School”da Karamanlıca Çalışmaları üzerine seminer yürütmektedir.
 
PROF. DR. FAİSAL ABDULLA AHMED ALKANDERI
KUVEYT
Prof. Dr. Faisal Abdulla Ahmed Alkanderi, Kuveyt Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını ve doktorasını İngiltere Manchester Üniversitesi’nde Osmanlı tarihi üzerine tamamladı. 1997’den beri Kuveyt Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Ayrıca 2012’den beri Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Dekan Yardımcısı’dır.
 
PROF. DR. FERİDUN EMECEN
TÜRKİYE
Prof. Dr. Feridun Emecen, doktora eğitimini 1979 – 1985 yılları arasında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Doktora tez konusu, “XVI. Asırda Manisa Kazası” idi. Pek çok idari görevinin yanı sıra Prof. Dr. Feridun Emecen, 1995-2000 yılları arasında Türk Tarih Kurumu Asli Üyeliği görevi bulundu. Prof. Dr. Emecen, halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesidir.
 
PROF. DR. FERIT DUKA
ARNAVUTLUK
Prof. Dr. Ferit Duka, Tiran Üniversitesi Tarih ve Coğrafya Bölümlerinden mezun oldu. Ankara ve İstanbul’daki üniversitelerde Osmanlı Tarihi, Graz Üniversitesi’nde Tarihsel Demografi üzerine çalıştı. Arşiv uzmanı olarak görev yaptı. 1979 yılında araştırmacı olarak Arnavutluk Bilimler Akademisi, Tarih Enstitüsü’ne girdi. Ortaçağ ve Osmanlı Çalışmaları Bölümü Başkanlığı, Tarih Enstitüsü Başkan Yardımcılığı ve Tiran Avrupa Üniversitesi Rektörlüğü gibi önemli pozisyonlarda görev aldı. Halen Tiran Avrupa Üniversitesinde görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. FEROZ AHMAD
ABD
Prof. Dr. Feroz Ahmad Delhi Üniversitesi Ortaçağ İslam Tarihi alanında lisans öğrenimi gördü. Ardından 1961 yıllında Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulunda yüksek lisansını tamamladı. 1966 yılında “Türk Politikasında İttihat ve Terakki, 1908-1913” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. 1967 yılında Massachusetts Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Bu üniversitede 1970 yılında Doçent ve 1978 yılında Profesör oldu. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde göreve başladı. 2006 yılında Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü, ardından da Tarih Bölümü Başkanı olarak görevlendirildi.
 
PROF. DR. FEROZE A.K. YASAMEE
İNGİLTERE
Prof. Dr. Feroze A. K. Yasamee, Cambridge ve Londra Üniversitelerinde öğrenim gördü. 1983-2011 yılları arasında University of Manchester’da ve aynı zamanda Londra, Leeds ve Wisconsin Üniversitelerinde ders verdi. Lisans ve lisansüstü ders verdiği konular 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı, Türk, Ortadoğu ve Uluslararası Tarihini içermektedir.
 
PROF. DR. FUAD ABDULWAHAB AL-SHAMİ
YEMEN
Prof. Dr. Fuad Abdulwahab Al-Shami, lisans öğrenimini Yemen’in Sana’a Üniversitesi’nde yaptı. Yüksek lisans ve doktorasını da Sana’a Üniversitesinde tamamladı. Arşivler Ulusal Merkezi ve Yemen El Yazmaları Kütüphanesi gibi kurumlarda idari görevlerde bulundu. Prof. Dr. Al-Shami, Osmanlı dilbilim profesörü ve aynı zamanda Osmanlı Arşiv Belgeleri araştırmacısıdır.
 
PROF. DR. GAVIN D. BROCKETT
KANADA
Akademik hayatına 1990 yılında Victoria Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirerek başlayan Doç. Dr. Gavin D. Brockett, yüksek lisansını Simon Fraser Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptı. Doktorasını ise Chicago Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümünde tamamladı. 2006’dan beri Wilfrid Laurier Üniversitesi Tarih bölümünde görev yapmakta ve bu üniversitede Muslim Studies Option’ın koordinatörlüğünü yapmaktadır.
 
PROF. DR. GÉZA DÁVID
MACARİSTAN
Prof. Dr. Géza David, 1973 yılında Loránd Eötvös Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji ve İngiliz Filolojisi Bölümlerinden mezun oldu. Aynı yıl üniversitede Türkoloji bölümü asistanlığına atandı. 1980 yılında Yardımcı Doçent, 1987’de Doçent, 2000’de Profesör oldu. 1993–1998 arasında ve 1999’dan bu yana bölüm başkanı, 2010’dan başlayarak Şarkiyat Enstitüsü müdürüdür.
 
PROF. DR. HALİL İNALCIK (VEFAT: 25.07.2016)
TÜRKİYE
Prof. Dr. Halil İnalcık, yüksek tahsiline 1935’te Ankara Üniversitesi DTCF’de başladı. 1940’ta mezun olan İnalcık, Fuad Köprülü’nün takdir ve tavsiyesiyle 1940’da Yeni Çağ Kürsüsü’ne ilmî yardımcı tayin edildi. 1942’de doktor oldu. 1942’de Yeni Çağ Kürsüsü’ne asistan olarak atanan İnalcık, 1943’te “Viyana’dan ‘Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı” unvanlı teziyle doçentliğe atandı. 1952’de Profesörlük pâyesi aldı. Türkiye’den sonra uzun yıllar Amerika’da kalan Prof. Dr. İnalcık 1992’de Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Doğramacı tarafından lisansüstü tarih okutacak Tarih Bölümü’nü kurmak üzere davet edildi.
 
PROF. DR. HEATH W. LOWRY
ABD
Yakın zamanların en önemli Osmanlı tarihçilerinden olan Heath W. Lowry, 23 Aralık 1942 tarihinde Oregon’un Salem şehrinde dünyaya geldi. 1964-1966 arasında barış gönüllüsü olarak Türkiye’de bulundu. 1968 yılında Portland State Üniversitesinden mezun olan H. W. Lowry, yüksek lisansını 1970; doktorasını ise 1977’de California Üniversitesinde tamamladı. Aynı yıl İstanbul’da Amerikan İlmi Araştırmalar Merkezinin müdürü oldu. Aynı zamanda 1979 sonuna kadar Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. 1979-1982 yıllarında Harvard Üniversitesinin Dumberton Oaks Merkezinde Bizans devrinin son yılları ile Osmanlı devrinin ilk yılları üzerine tarihi demografi alanında çalışmalar yapan uluslararası araştırıcılar ekibinin başkanlığında bulundu. Doksanlı yıllarda Princeton Üniversitesinde Osmanlı ve Modern Türkiye Çalışmaları Merkezinde çalışmış olup 1994-1997 arasında Yakın Doğu Etütleri Bölümü başkanlığını da sürdürdü. Osmanlı Arşivinde tahrir defterleri üzerindeki çalışmalarına uzun yıllar devam etmiştir. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Osmanlı ve Türk Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi genel koordinatörü olarak çalışmaktadır.
 
İLBER ORTAYLI
TÜRKİYE
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Üniversitesi DTCF Tarih bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi’nde Slavistik ve Orientalistik okudu. Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Prof. Dr. Halil İnalcık ile yaptı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden “Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler” adlı tezi ile doktora derecesi aldı. Yurtdışındaki pek çok üniversitede misafir öğretim üyeliği yaptı, seminerler ve konferanslar verdi. Topkapı Sarayı Müdürlüğü görevini yürüttü. Şu anda Galatasaray Üniversitesi’nde tarih dersleri vermektedir.
 
PROF. DR. İSMAİL AKA
TÜRKİYE
Prof. Dr. İsmail Aka, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümünde tamamladı. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra bu bölümün Ortaçağ Tarihi Kürsüsüne asistan olarak atandı. İki yıl kadar İran’da ve sonra iki ay Afganistan’da kaldı. 1971’de doktor unvanını aldı. Almanya ve Avusturya’da çalışmalarda bulundu. Ege Üniversitesi Tarih Bölümüne atanarak Profesör ve Bölüm Başkanı oldu. 2009’da emekliye ayrıldı.
 
PROF. DR. JAMİL HASANLI (CEMİL HASANLI)
AZERBAYCAN
Prof. Dr. Jamil Hasanlı, Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu; yine aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1993 yılında Modern Tarih alanında profesör oldu. 1985-1993 yılları arasında Bakü Devlet üniversitesinde görev yaptı. 1993 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı’na danışmanlık yapan Hasanlı, 2000-2010 yılları arasında milletvekilliği görevinde bulundu. Aynı zamanda 1994’ten 2011 yılına kadar Bakü Devlet Üniversitesinde Profesör olarak görev yaptı. 2011 yılından beri de Bakü ‘de Khazar Üniversitesinde profesör olarak görevine devam etmektedir.
 
PROF. DR. JEAN-LOUIS BACQUÉ-GRAMMONT
FRANSA
Prof. Dr. Jean-Louis Bacqué-Grammont, Doğu Dilleri Yüksek Okulundan mezun oldu. Öğrenim gördüğü diğer okullar arasında “Doctorat de 3e cycle” Paris III Üniversitesi, Ecole Pratique des Hautes Etudes ve Sorbonne Üniversitesi yer almaktadır. Görevde bulunduğu yerler arasında; araştırmacı olarak Bilimsel Araştırma Milli Merkezi (CNSR), öğretim üyesi olarak Doğu Dilleri Yüksek Okulu, müdür olarak İstanbul’daki Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, genel sekreter olarak Paris Société Asiatique yer almaktadır.
 
PROF. DR. JUSTIN MCCARTHY
ABD
Prof. Dr. Justin McCarthy, Kaliforniya Üniversitesi Yakın Doğu tarihinden doktora derecesi ve Princeton Üniversitesi’nden demografi alanında sertifika aldı. Başta Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye olmak üzere Modern Orta Doğu sosyal ve demografik tarihi alanında uzmanlaşmıştır. Prof. Dr. McCarthy, halen Louisville Üniversitesi’nde kıdemli araştırmacı ve Profesör olarak görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. KARJAUBAY SARTKOJAULI
KAZAKİSTAN
Prof. Dr. Karjaubay Sartkojauli, Moğolistan Milli Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 1985-1988 yılları arasında Leningrad Şarkiyat Enstitüsünde doktora öğrenimi gördü. Moğolistan Bilim Akademisinde uzun yıllar çalıştı. Moğolistan Cumhuriyet Parlamentosunda milletvekili oldu. Prof. Dr. Karjaubay Sartkojauli, 2010 yılından itibaren L. N. Gumilev Avrasya Millî Üniversitesi’nin Türkoloji ve Altay İncelemeleri İlmi Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yapmaktadır.
 
PROF. DR. KAZIM YAŞAR KOPRAMAN
TÜRKİYE
Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde yaptı. A.Ü. DTCF Tarih Bölümü, A.Ü. Sosyal bilimler Enstitüsü ve A.Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Fırat Üniversitesi Tarih Bölümünde görev yaptı. 1989-1994 yılları arasında kesintisiz olarak 50 ay müddetçe Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olarak çalıştı. 2011 senesinde yirmi yıldan fazla başkanlığını yaptığı Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi iken yaş haddinden emekli oldu.
 
PROF. DR. MACHIEL KIEL
HOLLANDA
Prof. Dr. Machiel Kiel 1969- 90 yılları arasında Balkanlardaki Osmanlı mimarisini incelemek için defalarca seyahat etti. 1976-82 yılları arasında Amsterdam Üniversitesinde Osmanlı-Türk dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi bölümünde öğrenim gördü, 1983’de doktorasını tamamladı. 1993-2003 yılları arasında Utrecht Üniversitesinde çalıştı. 1998 yılından sonra sırasıyla Durham Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Moskova Devlet Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
 
PROF. DR. MARIA PIA PEDANI (VEFAT: 01.03.2019)
İTALYA
Prof. Dr. Maria Pia Pedani, University Ca’Foscari of Venice (Foreign Languages and Literature) ve University of Trieste (Humanities) mezunudur. Tarih alanında doktorasını University of Szeged’de tamamladı. 1979’dan itibaren 20 sene Venedik Devlet Arşivlerinde çalıştı. 1999 yılında Venedik Ca’Fostari Üniversitesi Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları bölümünde Doçent oldu. Halen aynı üniversite ve bölümde görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. MASAMI ARAI
JAPONYA
Prof. Dr. Masami Arai, Tokyo Üniversitesi Doğu Çalışmalarından mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. 1984-86 yılları arasında Osaka City Üniversitesi tarih bölümünde okutman olarak görev yapan Prof. Dr. Arai, 1986-1992 yılları arasında aynı üniversitede Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev aldı. 1992-95 yıllarında Tokai Üniversitesinde Batı Asya Uygarlıkları bölümünde çalıştı. 1999’da Profesör olan Arai, 1995’den beri Tokyo Üniversitesi Türkiyat Çalışmaları bölümünde görev yapmaktadır.
 
ÖĞRETİM ÜYESİ MEHMET GENÇ (VEFAT: 18.03.2021)
TÜRKİYE
Sayın Mehmet Genç, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünde 1958’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü gibi pek çok yerde görev yapan Öğretim Üyesi Mehmet Genç, 2006-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans ve doktora dersleri verdi, aynı zamanda 2010-2013 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
 
PROF. DR. MEHMET İPŞİRLİ
TÜRKİYE
Prof. Dr. Mehmet İpşirli, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. 1971-1976 tarihleri arasında Edinburgh Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1976’da mezun olduğu kürsüde asistan olarak göreve başladı. 1982’de doçentliğe, 1988 yılında profesörlüğe yükseldi. 1987’de İstanbul Üniversitesi Arşivcilik Bölümü’nün kurucu bölüm başkanı olarak 1999 yılına kadar devam etti. 1999 yılından beri Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
 
PROF. DR. MIHAI MAXIM (VEFAT: 02.08.2017)
ROMANYA
Prof. Dr. Mihai Maxim Yaş Üniversitesi Tarih Fakültesi, Bakü Şark Etütleri Fakültesi’nde öğrenim gördükten sonra dört sene de Moskova Lomosonov Üniversitesi Şark Dilleri Enstitüsünün Türk Tarihi Bölümü’nde okudu. Doktora çalışmaları için geldiği Türkiye’de Prof. Halil İnalcık’ın öğrencisi oldu. Çeşitli zamanlarda Columbia, Venedik, İstanbul, Koç, Bilkent Üniversitelerinde çalıştı. Halen Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi’nde görevine devam ederken Bükreş Üniversitesi Türk Araştırmaları Merkezi’nin Müdürlüğünü de yürütmektedir.
 
PROF. DR. MOHAMMED MOSA ALGORAINIE
SUUDİ ARABİSTAN
Prof. Dr. Mohammed Mosa Algorainie, King Saud Üniversitesi’nde lisans, Ohio Üniversitesinde yüksek lisans derecesi aldı, King Saud Üniversitesi’nde Modern Tarih alanında doktorasını tamamladı. Halen King Faisal Üniversitesi’nde tarih profesörü olarak görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. MUHAMMAD ADNAN AL-BAKHIT
ÜRDÜN
Prof. Dr. Muhammad Adnan Al-Bakhit, lisans ve yüksek lisans öğrenimini Beyrut Amerikan Üniversitesinde tamamladıktan sonra doktorasını Londra Üniversitesinde tamamladı. Akademik kariyerine Beyrut Amerikan Üniversitesinde başlayan Prof. Dr. Adnan Al-Bakhit, kariyerine Ürdün Üniversitesinde devam etti. 1983’ten bugüne Profesör unvanıyla aynı üniversitede görev yapmaktadır. Çok sayıda akademik ve idari görevde yer alan Prof. Dr. Adnan Al-Bakhit, 1972’de Ürdün Üniversitesinde Arşiv ve El Yazmaları Merkezini kurdu ve halen bu merkezin yöneticiliğini yapmaktadır.
 
PROF. DR. MUSTAFA FAYDA
TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa Fayda, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1967’de A.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Kürsüsü asistanı oldu. Doktora tezi ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Medine şehrinde bulundu. 1972’de doktor unvanını aldı. 1979’da “Hz. Ömer Zamanında Gayr-i Müslimler” adlı tezi ile Doçent oldu. 1985’te M.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Uygarlığı ve Kültürleri Anabilim Dalı Profesörlüğüne tayin edildi. Pek çok idari görevde de bulunan Prof. Dr. Mustafa Fayda, 2010 yılında emekliye ayrıldı.
 
PROF. DR. MÜBAHAT KÜTÜKOĞLU
TÜRKİYE
Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde yaptı. Mezuniyetinden sonra aynı üniversitenin İktisat Tarihi Kürsüsüne asistan olarak girdi. 1963’de doktorasını verdikten sonra doçentlik çalışmalarına başladı. 1970-1971 yıllarında İngiliz Arşivinde araştırmalarda bulundu. 1972’de Doçent oldu. 1973’te Edebiyat Fakültesinin Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsünde eylemli doçent olarak göreve başladı. 1977’de kürsü başkanlığına getirildi. 1979’da aynı kürsüde Profesörlüğe yükseltildi. 1984’de Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürlüğüne tayin edildi. Ekim 1998’de kendi isteğiyle emekli oldu.
 
PROF. DR. MÜCTEBA İLGÜREL
TÜRKİYE
Prof. Dr. Mücteba İlgürel, 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kayıt yaptırdı. Bunun yanı sıra Çapa Yüksek Öğretmen okuluna da kayıt yaptırdı ve iki okuldan da mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1964-1965 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne asistan oldu. 1970 yılında doktor, 1977’de Doçent oldu. 1982’de profesörlük sınavına girdi. Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulmakta olan Fen-Edebiyat Fakültesi’ne kurucu bölüm başkanı olarak davet edildi. Böylece profesör kadrosunda Tarih Bölüm Başkanı oldu. 2005’te Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne müdür oldu. 2006 yılında emekliye ayrıldı.
 
PROF. DR. NENAD MOAČANİN
HIRVATİSTAN
Prof. Dr. Nenad Moačanin Zagrep Üniversitesi’nde tarih öğrenimi, Sarajevo Üniversitesi Doğu Çalışmalarında öğrenim gördü. Doktorasını 1990 yılında Zagrep Üniversitesi’nde tamamladı. Osmanlı tarihi ve onun Balkanların batısındaki mirası üzerine çeşitli araştırma projeleri yürüttü. 2002’ den bu yana Zagrep Üniversitesi Sosyal ve İnsani Bilimler Fakültesi’nde Profesör olarak görev yapmaktadır. 2012’den beri, Hırvatistan’daki Osmanlı kültür mirasının yeniden değerlendirilmesini ve restorasyonunu amaçlayan projelere katkıda bulunmaktadır.
 
PROF. DR. NICOLAS VATIN
FRANSA
Prof. Dr. Nicolas Vatin, École Normale Supérieure ve Institut National des Langues et Civilisations Orientales’de öğrenim gördü. Doktorasını M. Louis Bazin danışmanlığında Paris III Üniversitesinde tamamladı. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünde çalıştı. 1985’ten beri CNSR’de araştırmacıdır. Collège de France’ın Arap, Türk ve İslam Çalışmaları Enstitüsü müdürüdür.
 
PROF. DR. PÁL FODOR
MACARİSTAN
Prof. Dr. Pál Fodor, Budapeşte Eötvös Loránd Üniversitesinde öğrenim gördü. Uzun bir süre Macaristan Bilimler Akademisine bağlı “Oriental Group of the Research Institute for Linguistics”de görev aldı. Temel araştırma alanı 14-17. yüzyıllar arası Osmanlı İmparatorluğu tarihi olan Prof. Dr. Fodor, çalışmalarını erken dönem imparatorluk tarihi, imparatorluğun sosyal ve askeri yapısı ile Osmanlı-Macar siyasi ilişkileri üzerine yoğunlaştırdı. Şu anda Macaristan Bilimler Akademisi Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi Genel Müdürü ve aynı kurumun Tarih Enstitüsü direktörü olarak görev yapmaktadır. Çok sayıda yayının editörlüğünü yapan Prof. Dr. Fodor, Történelmi Szemle ve Hungarian Historical Review süreli yayınlarının da baş editörüdür.
 
PROF. DR. PETER SLUGLETT
İNGİLTERE
Prof. Dr. Peter Sluglett, lisansını 1966 yılında King’s College Cambridge’de, doktorasını ise 1972 yılında Oxford Üniversitesinde tamamladı. 1974-1993 yılları arasında Durham Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1994 yılında Utah Üniversitesinde Ortadoğu Tarihi Bölümünde görev yapmaya başladı. 2011’den itibaren Singapur Üniversitesinde Profesör olarak görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. RAMAZAN ŞEŞEN
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ramazan Şeşen, akademik hayatındaki eğitim-öğretim çalışmalarını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde tamamladı. 1989 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Profesörlüğüne atandı. Bu fakültede, atandığı tarihten itibaren emekli olana kadar Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda 1995 yılından itibaren, Tarih Bölüm Başkanlığı görevini de üstlendi. 2004 senesinde emekli oldu.
 
PROF. DR. RHOADS MURPHEY
İNGİLTERE
Prof. Dr. Rhoads Murphey, Columbia Üniversitesinde lisans eğitimini bitirdi. Ardından Chicago Üniversitesinde yüksek lisansını ve yine aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. 1978-79 yıllarında Chicago Üniversitesinde Osmanlı paleografya ve diplomasisi hocalığı yaptı. 1980’den sonra sırasıyla Michigan State Üniversitesi Modern Ortadoğu Tarihi, Columbia Üniversitesi Tarih ve Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Tarihi, Birmingham Üniversitesi Osmanlı Çalışmaları bölümlerinde görev yaptı. Halen Birmingham Üniversitesinde çalışmaktadır.
 
PROF. DR. SEYYİD MUHAMMED ES-SEYYİD MAHMUD
MISIR
Prof. Dr. Abdulrahim Abu-Husayn Beyrut Amerikan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih ve Arkeoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çok sayıda süreli yayının yayın kurulu üyeliğini yapmaktadır. Aynı zamanda Prof. Dr. Abu-Husayn, çok sayıda üniversitede misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.
 
PROF. DR. SURAIYA FAROQHI
ALMANYA
Prof. Dr. Suraiya Faroqhi lisans öğrenimini 1962 yılında Hamburg Üniversitesi’nde tamamladı. 1967 yılında Hamburg Üniversitesi’nde Ortadoğu ve Türkoloji Çalışmaları alanında doktora derecesini aldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde görev yaptı; Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör unvanlarını aldı. Gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışında çok sayıda üniversitede ders verdi. Şu anda Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü profesörlerinden olan Prof. Dr. Faroqhi, 2010-2011 yılları arasında bölüm başkanlığı görevini yürüttü.
 
PROF. DR. SUZUKI TADASHI
JAPONYA
Prof. Dr. Suzuki Tadashi, Tokyo Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1972’den 1975’e kadar İstanbul Üniversitesi’nde yabancı araştırmacı olarak misafir kaldı. 1982’de Tokyo Üniversitesi’nden doktorasını aldı. 1983’te Tokyo Üniversitesi Şark Kültürü Araştırmaları Enstitüsü’ne Doçent olarak atandı. 1991’de Profesör oldu. 2012’de Onursal Profesör oldu. Osmanlı Tarihi sahasında çeşitli konular üzerinde araştırma yapmaktadır.
 
PROF. DR. ŞERİF MARDİN (VEFAT: 06.09.2017)
TÜRKİYE
Türk sosyolog ve siyaset bilimcisi olan Prof. Dr. Şerif Mardin, Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini John Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. Doktorasını Stanford Üniversitesi’nde Hoover Institute’de tamamladı. Ankara Üniversitesi’nde 13 yıl hocalık yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu Dekanlığını ve Sosyoloji Bölümü Başkanlığı yaptı. Daha sonra yaklaşık 13 sene Washington’daki American University’de İslam Araştırmaları Merkezi Başkanlığını yürüttü. Sonra Türkiye’ye Sabancı Üniversitesi’ne döndü. 2011 yılında Emeritus statüsü verilmiştir, hâlen aynı fakültede çalışmaktadır.
 
PROF. DR. ŞÜKRÜ HANİOĞLU
TÜRKİYE
Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu, lisans eğitimini 1976 senesinde, doktorasını ise 1981 yılında İstanbul Üniversitesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Asistan, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı. Misafir Öğretim Üyesi olarak Columbia University’de, University of Wisconsin-Madison’da, University of Michigan-Ann Arbor’da ve University of Chicago’da bulundu. 1994’ten itibaren Princeton University, Yakındoğu Çalışmaları Bölümünde görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. TUNCER BAYKARA
TÜRKİYE
Prof. Dr. Tuncer Baykara, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılında aynı bölümde doktorasını tamamladı, 1980 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden Doçent, 1987 yılında Ege Üniversitesi’nden Profesör unvanlarını aldı ve 2007’de Ege Üniversitesinden, 2012’de Uşak Üniversitesinden emekli oldu.
 
PROF. DR. VIRGINIA H. AKSAN
KANADA
Prof. Dr. Virginia Aksan lisansını Allegheny College, Meadville’de (bu esnada University of Princeton’da Türkçe eğitimi gördü), yüksek lisansını ve doktorasını ise University of Toronto’da tamamladı. Prof. Dr. Virginia Aksan aynı zamanda “Master of Library Science (MLS)” eğitimi gördü. Prof. Dr. Aksan şu anda McMaster University Tarih Bölümünde görev yapmaktadır.
 
PROF. DR. YAKUB MAHMUDOV
AZERBAYCAN
Prof. Dr. Yakub Mahmudov, 1962 senesinde Bakü Devlet Üniversitesi olan Tarih Bölümünü bitirdi. Uzun yıllar Azerbaycan Ansiklopedisinde ilmi redaktör, büyük ilmi redaktör, umumi tarih ve Azerbaycan tarihi redaksiyonlarının müdürü, ansiklopedinin ilmi işler baş redaktör muavini, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesinin başmuallimi ve doçenti vazifelerinde çalışmıştır. Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi dekan muavinliği ve dekanlığı görevlerinde bulunmuştur.