Başkan

Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN

1971 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1995 yılında Selçuk Üniversitesinde yüksek lisansını; 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

1999 yılında Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinde arşiv uzmanı olarak görev yaptı. 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde bir süre arşiv uzmanı olarak görevlendirildi. 2005 yılında TİKA Türkoloji Projesi kapsamında Arnavutluk Tiran Üniversitesinde; 2006 yılında yine aynı proje kapsamında Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı yıl Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanlığına atandı. 2014-2018 yılları arasında Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Koordinatörlüğü; 2016-2019 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2017 yılında doçent unvanını aldı ve 2023 Ocak ayında Kırıkkale Üniversitesinde Profesör kadrosuna atandı.

2018 yılında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi. 2019 yılında Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. 2021 Eylül ayında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı olarak görevlendirildi. 4 Ocak 2023 tarihinde Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına atandı. 4 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığına getirildi.

Yayımlanmış kitapları:

  • Arşiv Belgelerine Göre Atatürk’ün Çankırı Gezisi (Çankırı Belediyesi Yayını 2011)
  • Bir Milletin Atasına Vedası (Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları 2013, İkinci Baskı 2022)
  • Çankırı Belediyesi Dr. Rıfkı Kamil Urga Araştırma Merkezi Arşiv Kataloğu (2015)
  • 21 Kasım 1938’in Sessiz Tanıkları (Türk Tarih Kurumu Yayınları 2020)
  • Selanik’ten Anıtkabir’e Gazi Mustafa Kemal Atatürk-Sergi Kataloğu (Türk Tarih Kurumu Yayınları 2022)