Haberleşme Üyeleri

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul

20 Haziran 1972 Gazimağusa’da doğdu. Lefkoşa Türk Maarif Kolejinden mezun oldu (1990). Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü birincilikle bitirdi (1991-1995). Bitirme tezi olarak Lefkoşa’nın 4 Numaralı Şeriye Sicili (H. 1043-1046) adlı çalışmayı yaptı. Aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Lefkoşa’nın 17 Numaralı Şer‘î Mahkeme Sicili (H. 1157-1161/1744-1748) başlıklı tezle yüksek lisansını tamamladı (1995-1998). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Kıbrıs Adasının Sosyo-Ekonomik Tarihi (1726-1750) başlıklı doktora tezini yaptı (1998-2002). 2004 tarihinde Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2014 yılında Profesör oldu.

Kıbrıs’ın sosyal, ekonomik, eğitim ve siyasî tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularında yayımlanmış çeşitli ulusal ve uluslararası birçok kitap, kitap bölümü, makale ve bildirileri bulunmaktadır. Başlıca eserleri arasında Kıbrıs’ın Sosyo-Ekonomik Tarihi (1726-1750), İstanbul 2005, 2006, 2010. Kıbrıs’ta Osmanlı İzleri, Lefkoşa 2014. Kouklia in Nineteenth Century Cyprus, İstanbul 2015, başlıklı kitabı Evangelia Balta ve Mustafa Oğuz ile birlikte; Studies on Ottoman Nicosia, From the Ottoman Conquest to the Early British Period İstanbul 2019, başlıklı kitabı Mehmet Demiryürek, Stephen Boys Smith, Michalis N. Michael ile birlikte; yayına hazırladığı kitaplar yer almaktadır. Ayrıca AHCI, SSCI, ESCI, SCOPUS vb uluslararası indeksler tarafından taranan birçok dergide Osmanlı idaresinde, İngiliz idaresinde ve Millî Mücadele dönemi Kıbrıs’ın sosyal, ekonomik, eğitim ve siyasi tarihi ile ilgili birçok makale bulunmaktadır. Bu arada KKTC Millî Eğitim Bakanlığı İlk ve Ortaöğretimde okutulmak üzere başkanlığını yaptığı komisyon tarafından hazırlanan Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Türk Tarihi 6, 7, 8, 9, 10 adlı ders kitapları da yayınları arasında yer almaktadır.

Hâlen Yakın Doğu Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığının yanı sıra Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Merkezi ve Kıbrıs Tarihi Araştırma Merkezi Müdürlükleri ile Tarih Öğretmenliği ve Tarih Bölümleri Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanlığı, Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanlığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı Tarih ve Araştırma Komitesi üyeliği, KKTC Millî Eğitim Bakanlığı Tarih Komisyonu Başkanlığı ile Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği üyeliği yapmaktadır. Bu arada başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde olmak üzere uluslararası çeşitli bilimsel ve mesleki kurullarda üyelikleri bulunmaktadır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.07.2023 tarihli ve 858/49 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba

Büyükelçi Prof. Dr. Ali Engin Oba, İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Diplomasi Dış Münasebetler Şubesi ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Tarih Bölümünü bitirmiştir. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü’nde dramatik yazarlık konusunda yüksek lisans ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi doktorası yapmıştır. Belgrad Üniversitesi’nde 1971-73 yıllarında Sırpça-Hırvatça eğitimi almıştır. Almanya Göttingen Üniversitesi’nde 1975-1976 yıllarında Slav Dilleri (Sırpça, Hırvatça, Boşnakça, Bulgarca ve Rusça) ve Doğu Avrupa Tarihi üzerinde çalışmıştır. NATO bursundan yararlanarak, 1977-1978 yıllarında Londra Üniversitesi King’s College’de Savaş Bilimi okumuştur. İngiliz Kraliyet Savunma Koleji’ni 1991’de bitirmiştir. 1993’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler doçenti olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı’nda Meslek Memuru olarak 41 yıl her düzeyde çalışmıştır. Dışişleri Bakanlığı’nın merkez teşkilatında ve Yugoslavya, Batı ve Doğu Almanya, Tayland, Fransa, UNESCO, İngiltere, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görev yapmıştır. Misyon Şefi olarak üstlendiği görevler ise şunlardır: UNESCO nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliği Maslahatgüzarı, Paris Başkonsolosluğu, Belgrad, Hartum ve Kinşasa Büyükelçilikleri.

Çad Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti’nden Devlet Nişanları sahibidir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Siyasi Tarih, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde İngilizce, Fransızca Diplomatik Dil, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermiştir. Emekli olduktan sonra, 2007-2010 yılları arasında Atılım Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Doçenti olarak çalışmıştır. 2010 yılında Profesör olmuş ve Çağ Üniversitesi’nde görev yapmaya başlamıştır. Halen bu Üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıdır.

2018 yılında, Tayvan Hükümeti Burslusu olarak Taipei’de Cheng-Chi Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi sıfatıyla Hint-Pasifik konuları üzerinde çalışmıştır. Ayrıca, Türkiye ve Türk dış politikası hakkında dersler vermiştir.

18 Ağustos 2023’te, Türk tarihi ve kültürü üzerine çalışmaları göz önünde bulundurularak, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulunun kararı, kurum başkanının teklifi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu’nun onayıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Akademik ilgi alanı, siyasi tarih, Türk dış politikası, diplomasi araştırmaları, barış araştırmaları, ABD dış politikası, Afrika araştırmaları ve Balkanlar. Araştırmalarıyla ilgili birçok makalesi bulunmaktadır.

Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Diplomasi ve Tarih ve Lozan Oyunu isimli eserleri mevcuttur.

Evli ve yetişkin iki çocuk ve iki torun sahibidir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.07.2023 tarihli ve 858/49 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Ankhbayar Danuu

Ulaanbaatar Devlet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. (2000-2004); Tez konusu: “Türk Kültürünün Önemli Unsuru Geyikli Taşların Kozmopolitik Açıdan Yorumlanması” dır.  Yüksek lisans öğrenimini Ulaanbaatar Devlet Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. (2004-2006); Tez konusu: “İlhanlı Devleti’nin Dış Politikası”dır. Doktora öğrenimini ise Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır. (2008- 2016), Tez konusu: “İlhanlı Devleti’nde Vezaret” tir. Uzmanlık alanları: “Moğolistan’daki Türk Eserleri, Moğol İmparatorluğu Tarihi, İlhanlı İktisadı Tarihi, Orta Doğu Çalışmaları” dır. Bazı eserleri: İlhanlı Devleti, Moğolistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Yayını, 2006 (Moğolca), Cengiz İmparatorluğu Hakkında İlk Tarih Kayıtları: Meng Ta Pei Lu ve Hei Ta Shi Lu. Ötüken Neşriyatı, İstanbul, 2012, Mustafa UYAR ile birlikte, (Türkçe), İlhanlı Devleti, Moğol Tarihi, ШУТИС, A. Enkhbat ile birlikte, 2016, 1 x.x., Moğol Tarihi, 10. Sınıf ders kitabı, Ts. Gantulga ile birlikte, 2017, 1 x.x., Ahbar-i Mogolan. Farsçadan Moğolcaya tercüme, Ulaanbaatar, 2018, İlhanlı Devleti Tarihi, Ulaanbaatar, Step Publishing, 2019 (Moğolca), Çağatay Devleti Tarihi, Ulaanbaatar, Step Publishing, 2019, Munkhtulgar ile birlikte (Moğolca). Türkiye’de Bulunan İlhanlı Dönemi ile İlgili Mekân ve Eserler, Ankara, Moğolistan Büyükelçiliği, 2014, Batkhishig BADAMDORJ ile birlikte, (Moğolca), Moğolistan-Türkiye İlişkileri ve Gelişimi, Ankara, Moğolistan Büyükelçiliği, 2014, Batkhishig BADAMDORJ ile birlikte, (Türkçe ve Moğolca), İl Hanlar Yolundan, Ulaanbaatar, 2016, Batkhishig BADAMDORJ ile birlikte, (Moğolca). İş Deneyimleri: 2004-2006 “Araştırma Görevlisi”, Moğolistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Ortaçağ Anabilim Dalı, 2006-2016 “Okutman”, Ulaanbaatar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2016-2017 “Misafir Araştırmacı”, İran İslam Cumhuriyeti, Dış İşleri Bakanlığı, Uluslararası Eğitim ve Araştırmalar Merkezi, 2017-2019 “Öğretim Üyesi”, Moğolistan Milli Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2019-Halen “Müdür”, Moğolistan Devlet Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ortak Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü’nde görev yapmaktadır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarihli ve 850/58 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Chakib Benafri

Prof. Chakib Benafri, 1985’te Cezayir Üniversitesine bağlı Tarih ve Coğrafya Enstitüsünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Cezayir Hükûmeti bursuyla yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesinde Osmanlı tarihi üzerine yapmış, 1994 yılında Madrid’de Complutense Üniversitesine bağlı Tarih Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi üzerine doktora derecesini almıştır. 1994-1995 yıllarında Harvard Ünivesitesinde “İktidar ve Toplum” projesini yürütmüştür. 1999-2006 yıllarında Paris’te Versailles Akademisinde çalışmıştır. 2013’te Cezayir Üniversitesinde Türkoloji Bölümünün açılmasıyla Türkçe-Rusça bölüm başkanı olarak görevlendirilmiş ve bu görevi 2019’a kadar sürdürmüştür. Günümüzde Cezayir’de Sosyal ve Beşerî Bilimler Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Modern Çağda Akdeniz ve Akdeniz dünyası, Doğu-Batı diplomatik ilişkileri, Osmanlı döneminde Kuzey Afrika tarihi, Osmanlı döneminde deniz ticareti, Cezayir–Osmanlı arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler, Cezayir’de Osmanlı izleri gibi konular çalışma alanları arasındadır. İleri düzeyde Arapça bilen Benafri; Fransızca, İspanyolca, Türkçe ve İngilizce dillerine de hakimdir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Edward J. Erickson

Edward J. Erickson, Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde Profesör ve Deniz Piyadeleri Üniversitesi Savaş Araştırmaları (Department of War Studies at the Marine Corps University) bölümünden emekli askerî tarih profesörüdür. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Ordusundan emekli bir yarbaydır. Dr. Erickson, kariyeri boyunca Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Ortadoğu’da topçu ve genelkurmay görevlerinde bulunmuştur. Doktorasını ise İngiltere’deki Leeds Üniversitesi Tarih bölümünde yapmıştır.

Ortadoğu’da Birinci Dünya Savaşı ve Türk askerî politikası konularında bir otorite olarak tanımlanan Dr. Erickson, Osmanlı ve Türk askerî tarihi hakkında on altı kitap ve çok sayıda makale yayımlamıştır. En bilinen kitapları arasında şunlar yer almaktadır: Ordered To Die, A History of the Ottoman Army in the First World WarDefeat in Detail, The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913; Gallipoli, The Ottoman CampaignOttomans and Armenians, A Study in CounterinsurgencyA Military History of the Ottomans, from Osman to AtaturkA Global History of Relocation in Counterinsurgency Warfare; and Phase Line Attila, The Amphibious Campaign for Cyprus. En yeni eseri ise The Turkish War of Independence, A Military History, 1919-1923 isimli çalışmasıdır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Emilio Sola Castaño

İspanyol araştırmacı Emilio Sola Castaño 1945 yılında doğmuştur. Barselona, ​​​​Pamplona ve Valladolid üniversitelerinde çalışmalar yapmıştır. Madrid Complutense Üniversitesinde (Complutense y Autónoma de Madrid Üniversitesinde) (1969-1976) ve Orán Üniversitesinde (Cezayir, 1976-1984) akademik araştırmalarda bulunmuş oup 1985’ten bu yana Alcalá Üniversitesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yüzden fazla akademik makalesi, uluslararası konferans ve toplantılara katılımı bulunmaktadır. 2000 yılından bu yana, ağırlıklı olarak modern klasik Akdeniz üzerine çok sayıda belge yayınladığı Archivo de la Frontera’nın dijital platformunun yönetimini elinde tutmaktadır (www.archivodelafrontera.com). Halen Avrupa Sosyal Bilimlerin Yayılması Merkezi (CEDCS) vakfının başkanıdır. Hem şiir hem de roman dalında aldığı ödüllerle tarihî esere paralel bir edebî üretime de sahiptir. Osmanlı Cezayir’inin modern tarihi akademik uzmanlıkları arasındadır.

Başlıca eserleri şu şekildedir: Un Mediterráneo de piratas: corsarios, renegados y cautivos, Madrid, 1988; Cervantes y la Berbería. Cervantes, mundo turco-berberisco y servicios secretos en la época de Felipe II, Madrid, 1995; La vida, y historia de Hayradin, llamado Barbarroja, edic. de M.A. Bunes y E. Sola, Granada, 1997; Los que van y vienen. Información y fronteras en el Mediterráneo clásico del siglo XVI, Universidad de Alcalá, 2005.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Ersin Antep

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Genel Müzikoloji ve Müzik Tarihi Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Gazete ve dergilerde makaleleri yayınlandı, yayın kurulu üyeliği ve editörlük görevleri üstlendi. Çeşitli üniversitelerde ve merkezlerde konferans, panel ve seminerlerde konuşmacı oldu, bildiriler sundu. Sempozyum kitabı editörlüğü yaptı, birçok kitapta bölüm yazdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde şef Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından yapılan İstiklâl Marşı’nın yeni kaydı için araştırma yaptı, CD kitapçığının metin yazarlığını üstlendi. Tarihsel araştırmaları sonucunda ortaya çıkardığı eserleri düzenleyerek, anlatarak veya yöneterek, Bursa, İzmir, Eskişehir, Edirne, İstanbul ve Çanakkale’de orkestralarla konserler verdi. Uludağ Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi gibi üniversitelerde dersler verdi. Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde, belediye, üniversite, sanat kurumları ve kültür merkezlerinde bilimsel etkinlikler düzenledi. Adnan Saygun, Ekrem Zeki Ün, Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Halit Recep Arman, Muammer Sun gibi besteciler, Mahmud Ragıp Gazimihal, Cevad Memduh Altar, Gültekin Oransay gibi müzikbilimciler hakkında sempozyumlar, paneller düzenledi. Çeşitli kültür ve sanat merkezlerinde söyleşiler sundu, konuşmacı oldu. “Kayıt Var: Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası”, “Türk Bestecileri Eser Kataloğu”, Turgut Özakman ile Prof. Dr. Selçuk Mülayim’in danışmanlığında hazırladığı “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası: Çoksesliliğin Belgesel Tarihi” adlı kitapları bulunmaktadır. Ayrıca “Çanakkale Zaferi Kahramanlık Hikayeleri Besteleri” başlıklı kitabı Prof. Dr. Uğur Türkmen ile yayına hazırladı. Gönüllü ekibiyle birlikte İstanbul’da “Bugün, Toplum ve Müzik” başlıklı tartışmalar zincirini yürüten, halen Müzikoloji Platformu bünyesinde çalışmalar yapan Antep; NTV Radyo’da hazırlayıp sunduğu “Çok Sesli” programı ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü’ne değer görüldü. Ali Pınar ile Açık Radyo’da Donizetti Klasik Müzik Ödüllü “Alla Turca” programıyla, TRT Radyo 3’te “Müzikli Günce” ve “Radyo 3 Atölyesi” programlarının yapımcılığı ve sunuculuğu yanında, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde müzik bilimsel etkinlikler düzenliyor, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı “Türk Bestecileri Dizisi” başlıklı etkinlikleri hazırlayıp sunuyor.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarihli ve 850/58 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Farid Sufian Shuaib

Farid Sufian Shuaib hukuk profesörü, avukat ve Malaya Yüksek Mahkemesinde savcıdır. Hukuk Lisans eğitimini (Onur derecesiyle) Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde (IIUM) tamamlamış ve 1993’te IIUM Hukuk Fakültesinde öğretim görevliliğine başlamıştır. Yüksek Lisansını Londra Queen Mary Üniversitesinde (QMUL) tamamlamış, doktorasını IIUM’da almıştır. İslam hukuku, medya hukuku ve anayasa hukuku yönetimi konularında araştırma bursları kazanarak muhtelif projeler yürütmüştür. Prof. Shuaib İngiltere, Hollanda, Türkiye ve Endonezya’daki çeşitli üniversiteleri ziyaret etmek ve seminerler vermek üzere davet edilmiştir. Araştırma alanları arasında İslam hukuku, anayasa hukuku, insan hakları ve medya hukuku gibi konular bulunmaktadır. Halen Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Ahmed Ibrahim Hukuk Fakültesi’nin Dekanı’dır.

Bazı yayınları şu şekildedir: Media Law in Malaysia, 2019; Halsbury’s Laws of Malaysia: Islamic Law, 2016; Administration of Islamic Law in Malaysia: Texts and Material, 2010; “Parliament, Treaties and International Law”, 2020; “Administration of Islamic Law and Human Rights: The Basis and Its Trajectory in Malaysia”, 2018 vb.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Hassan Hazrati

Shahid Beheshti Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1992). Yüksek Lisans Öğrenimini Tahran Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı (1995). Yine aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde doktorasını tamamlayarak doktor unvanı aldı ve yine aynı üniversitede Profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bazı eserleri; “Historians and the Sacred” Tahran 2023, “Research Method in Historiology” İmam Humeyni ve İslam Devrimi Araştırma Merkezi, Tahran 2011, “Ottoman Constitutionalism” İslam Tarihi Enstitüsü, Tahran 2010, “Descriptive Bibliography of History of Shia Imamie in Iran” İmam Humeyni Araştırma Merkezi, Tahran 2004. Bazı Çeviri Eserleri; Hassan Hazrati “İran Mektupları” Tahran 2017, Hassan Hazrati ve Asieh Rahmani Nezhad “Bibliography of Seljuqids Dynasty” İslam Araştırmaları Enstitüsü Tarihi, Tahran 2016, Mohammad Razi Mostafavi Nia ve Hassan Hazrati “Sheikh al-Islam Institute in Ottoman Government” Tarihin Sesi, Tahran 2016, Seyed Mohammad Razi Mostafavinia ve Hassan Hazrati “Historical Critique” Samt Yayınları, Tahran 2014, Hassan Hazrati ve Shahla Yousefzadeh “Zubdat al vaghaye” Tehran: Bilimsel Tarih Derneği ve Andisheh Müzesi, Tahran 2018, Hassan Hazrati “Osmanlı Tarihi” Tahran 2017. Bu eserlerin dışında Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi mevcuttur.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarihli ve 850/58 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Heechul Lee

Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) Türkoloji Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Uluslararası Yönetmelik Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Bunu müteakip Türkiye’de Gazi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamladıktan sonra doktor unvanını aldı. Kore Dışişleri Bakanlığı’na girerek diplomat olarak görev yaptı ve Ankara’daki Kore Büyükelçiliği’nde elçi-müsteşar ve başkonsolos görevinden emekliye ayrıldı. HUFS ve Dongkook Üniversitesi’nde (Kyungju Kampüsü) Türkiye dahil olmak üzere Orta Asya ve Orta Doğu’yu kapsayan çeşitli alanların tarih ve kültürü hakkında ders verdi. 2020 yılından beri Seoul Digital Üniversitesi’nde misafir profesör olarak Bizans ve Osmanlı’nın tarihi ve kültürü konusunda ders vermektedir. Türkiye’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Asya Çalışma Programı’nda Kore Vakfı’na (Korea Foundation) bağlı misafir profesör olarak görevde bulundu. 2002 yılı başında Türkiye-İslam’ın Nefes Aldığı Mitolojik ve Mukaddes Topraklar adlı kitabını yayınlayarak Güney Kore’de Türkiye’nin tanıtımı konusunda öncülük yaptı. Kore’de bir Türkolog olarak 1990 yıllarından beri Türk tarihi ve kültürü ile ilgili araştırma yapmaktadır ve çok sayıda makale, tez ve yayına sahiptir. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu Tarihi (2022), Türklerin Hikayesi: Hun İmparatorluğundan Osmanlı İmparatorluğuna kadar (2017), İstanbul: İnsanoğlu Medeniyetleri Müzesi, The Inner-Ottoman Orientalist Dimitrie Cantemir 1673-1723 (2021), Turquerie, the Turk Style in France during 18th Century: Focused on the Alliance between the Ottoman Empire and the Kingdom of France (2020).

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarihli ve 850/58 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

İrade Memmedova

 Azerbaycan Cumhuriyeti Masallı şehrinde doğmuştur. 1991’de Rus Dili ve Edebiyatı Üniversitesini dereceyle tamamlamış, 1998’de Lenkeran Devlet Üniversitesinde Tarih Bölümünü bitirmiştir. 2003’ten bu yana Azerbaycan Millî İlimler Akademisinde çalışmaktadır. 2005’te “Lenkeran Hanlığı’nın Komşu Hanlıklar ve Devletlerle İlişkileri” adlı doktora tezini savunmuştur. AMİA Tarih Enstitüsünde Türk Devletleri ve Toplulukları koordinatörü, aynı zamanda Azerbaycan Tarih Kurumu başkan yardımcısıdır. Birçok uluslararası hakemli derginin Yayın/Bilim/Danışma kurullarında yer almaktadır. Çalışma alanları arasında Hanlıklar dönemi tarihi, demografi tarihi, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Birinci Dünya Savaşı ve Şark (Doğu) Cephesi’nde Azerbaycan Türkleri, Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları katliamlar ve Karabağ tarihi gibi konular bulunmaktadır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Keiko Iwamoto

Keiko Iwamoto, Nagasaki Üniversitesi Küresel Beşeri ve Sosyal Bilimler Okulunda öğretim üyesidir. Lisans eğitimini 2002-2006 yıllarında Kyoto Üniversite Edebiyat Fakültesinde tamamlamıştır. Yüksek Lisansını Batı-Asya Tarihi üzerine yapmıştır (Kyoto Üniversitesi 2006-2008). 2008-2013 yılları arasında ise doktora eğitimini Kyoto Üniversitesinde almış ve 2015 yılı itibarıyla Batı-Asya Tarihi Bölümünde doçent olmuştur. Başlıca araştırma ve ilgi alanları tarih, ekonomik tarih, sosyal tarih, filoloji, paleografi, Osmanlı İmparatorluğu, göçebe halk, yerleşikleşme (iskân), Balkanlar, Anadolu, tahrir ve mühimme defterleri konularını içermektedir. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2020 Şubat ayından günümüze Nagasaki Üniversitesi Küresel Beşeri ve Sosyal Bilimler Okulunda görevine devam etmektedir.

Dr. Iwamoto’nun bazı yayınları şu şekildedir: A Study on “Nomads” in the Pre-Modern Ottoman Empire: Cases of the Yörüks, Tatars, Descendants of the Conquerors and Nomadic Settlement PolicyNomads and the Early Modern Empire: Nomadic Peoples under Ottoman Rule from the 15th to the 18th Centuries, 2019; “Nomads Paying “Tax” to Waqfs: The Complex Ottoman Tax System in the 17th and 18th Centuries and Its Impact.” 2021“From “Sultan” to “Padishah”: A Study on How to Call the Ottoman Rulers and Its Change in the Official Documents.”, 2017.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Mehmet Balyemez

Doç. Dr. Mehmet Balyemez, lisans eğitimini Kara Harp Okulunda, Makine Mühendisliği bölümünde 1985-1989 yılları arasında tamamlamıştır. 2003-2007 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde Yüksek Lisans, 2012-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde ise Doktora programını tamamlamıştır. 2018-2021 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet yürüten üniversitelerde akademik ve idari görevler almıştır. Kıbrıs Türk tarihi ile ilgili çalışmalar yürüten Sayın Balyemez’in, bu çalışmalarına ilave olarak Cumhuriyet Tarihi, Siyasi Tarih, Ekonomi Tarihi, İstihbarat alanlarında da yayınları bulunmaktadır. Doç. Dr. Mehmet Balyemez halen Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Kurucu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Balyemez’in başlıca eserleri şu şekildedir: İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin Siyasi Örgütlenmeleri 1923-1960, 2021; Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Kıbrıs Türkleri Hakkında Hazırlattığı Rapor 1948, 2020; İngiliz Arşiv Belgeleri Işığında 1954 Yılı Kıbrıs’taki Siyasi Gelişmeler, 2020; Emlâk ve Eytam Bankası, 2021 vb.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 19.07.2022 tarihli ve 840/60 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Miguel Ángel de Bunes Ibarra

Miguel Ángel de Bunes Ibarra, İspanya Ulusal Araştırma Konseyinde (CSIC) profesör ve aynı zamanda Madrid Complutense Üniversitesi Modern Tarih bölümünde öğretim üyesidir. Çalışmaları Akdeniz dünyası üzerine yoğunlaşan Prof. Bunes Ibarra’nın yayınları arasında telif eserler ve tarihsel kaynak neşriyatı önemli yer tutmaktadır. Prof. Bunes Ibarra; 34 kitap, 124 kitap bölümü ve bilimsel dergilerde yayımlanan 93 makalenin yazarıdır.

Bazı yayınları şu şekildedir: El Imperio Otomano; 1451-1807, Madrid, 2015; Orán. Historia de la Corte Chica, Madrid, 2011; Sir Anthony Sherley, Peso de todo el mundo (1622); Discurso sobre el aumento de esta monarquía (1625), Madrid, 2010. Políticas de Felipe III en el Mediterráneo, Madrid, 2021.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Okawara Tomoki

Tomoki Okawara, Tohoku Üniversitesi Tarih bölümünde profesördür. Aynı zamanda Toyo Bunko’da (Doğu Kütüphanesi) araştırmacı ve Japonya Orta Doğu Araştırmaları Derneğinin üyesidir. 1985-1989 yıllarında lisans eğitimini, 1989-1991 yıllarında yüksek lisansını, 1992-2000 yıllarında ise doktorasını Keio Üniversitesi Edebiyat Falüktesinde tamamlamıştır. Başlıca çalışma alanı Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve adli tarihidir. Halihazırda, Japonya Bilimi Teşvik Derneğinden (JSPS) bir hibe ile “Medeni Kanun Açısından İslam Hukuku ve Ortadoğu Hukuku” üzerine bir araştırma yapmaktadır.

Başlıca yayınları şunlardır: “Mecelle literature review of the Ottoman Empire, ex-Ottoman and extra-Ottoman countries,” Uluslararası Mecelle Sempozyumu Tebliğleri (International Majalla Symposium Book [Codification, Practice and Contemporary effects]), 2021; “Searching for the origins of an Ottoman notable family: The case of the ‘Azms’”, 2017 ; “Reconsidering Ottoman Qadi court records: What are they? Who produced, issued, and recorded them?”, 2015; “Some aspects of Anglo-Ottoman diplomacy in the modern era: Cases of British protection of the Harari family”, 2014.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Doç. Dr. Özgür Oral

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde başladığı yüksek lisans eğitimini 17. Yüzyılda Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı adlı teziyle 2004 yılında, doktora eğitimini Osmanlı – Venedik Ticari İlişkileri (1763-1794) isimli teziyle 2017 yılında tamamladı. Doktora çalışmaları esnasında 2008-2009 ve 2010-2011 yılları arasında iki yılı aşkın bir süre Ca’ Foscari Üniversitesi’nin davetiyle Venedik-İtalya’da misafir araştırmacı olarak bulundu. Bu süre içerisinde Venedik Devlet Arşivi’nde çalışmalar yaptı. 2006 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim elemanı ve üyesi olarak görev yapmaktadır. 2023 yılında doçent unvanı alan Oral’ın çalışmaları Osmanlı denizcilik tarihi, Osmanlı ticaret tarihi ve Osmanlı diplomasi tarihi alanlarında yoğunlaşmaktadır. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmekte, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Osmanlı Arşivi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü görevini de yürütmektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.07.2023 tarihli ve 858/49 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Pervin Hayrullah

İstanbul Çamlıca Kız Lisesi öğreniminden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünü bitiren Hayrullah, daha sonra Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması, Ekonomisi Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirmiştir. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümünde Balkan Savaşlarından Sonra Batı Trakya Türklerinin Sosyo-Kültürel Hayatı ve Eğitim Tarihi isimli teziyle doktor unvanını almıştır. Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG International) koordinatörlüğünde, Avrupa Konseyi (AK), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) kapsamında insan hakları eğitim programlarını takip etmiştir. İnsan ve azınlık hakları konusunda eğitimcilerin eğitimi seminerlerini tamamlayarak uzmanlık sertifikası almış, Birleşmiş Milletler Azınlıklar Rehberi’nin Türkçeye tercüme projesini yürüterek bu projenin Balkan Türk derneklerine ulaşımını sağlamıştır. Halen Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi Genel Müdürlüğünün yanı sıra insan ve azınlık hakları konusunda Batı Trakya’yı AK, BM, AGİT gibi çeşitli platformlarda temsil etmektedir. Hayrullah, bugüne kadar iki kitap yazmış ve dokuz kitabın editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca gazete ve dergilerde çeşitli makaleleri yayımlanmaktadır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Piotr Nykiel

Piotr Nykiel 1996’da Krakow Jagiellon Üniversitesi Türkoloji Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesini almıştır. 1997/98 akademik yılında T.C. Millî Eğitim Bakanlığının sekiz aylık araştırma bursunu kazanmıştır. 2000-2004 yılları arasında Polonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı personeli olarak P.C. Ankara Büyükelçiliğinde 2. kâtip görevini üstlenen Dr. Nykiel, 2007’de Ege Havzasındaki Askerî Harekât (Ağustos 1914 – Mart 1915) başlıklı teziyle tarih alanında doktor unvanına sahip olmuştur. 2004 yılından bu yana Krakov Jagiellon Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü Türkoloji Kürsüsünde çalışmaktadır. The Gallipoli Association (2006), Gallipoli & Dardanelles International (2013), The Society for Military History (2009), Polonya Yetenekler Akademisi Savaş ve Askerî Tarih Komisyonu (2017), Shipwreck Expeditions (Batıklar Keşif Derneği) (2011) gibi kurumların üyesidir. 2011 yılında Çanakkale Savaşları batıklarını inceleyen “İlk Polonya Dalış Keşfi”nin bilimsel liderliğini üstlenmiştir. Çalışmalarında Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme dönemi, 1912-1913 Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı alanlarına yoğunlaşmıştır. Yayınları arasında telif eserler, derleme kitaplar, sergi katalogları ve sözlükler bulunmaktadır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 821/29 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Roin Kavrelishvili

Prof. Dr. Roin Kavrelishvili, 1995’te İvane Cavakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Akhaltsikhe Şubesi Tarih Anabilim Dalında (İvane Javakhishvili Tbilisi State University Akhaltsikhe Bransh) lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995 yılında mezun olduğu okulun Türkoloji bölümünde okutman olarak akademik hayatına başlamıştır. 2002 yılında Gürcistan Bilimler Akademisi Ord. Prof. Dr. Giorgi Tsereteli Doğu Bilimler Enstitüsü Yakın Doğu Tarihi Bölümü’nde “Türk Kaynaklarında Gürcistan (1918-1921)” adlı tezini bitirerek doktorasını tamamlamıştır. 2004 yılında doçent, 2008 yılında ise profesör unvanını almıştır. 2002-2005 yılları arasında İvane Cavakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Cavakheti Şubesi müdür yardımcılığını, 2005-2007 yıllarında şube müdürlüğünü, 2007-2012 yılları arasında ise Akhalkalaki Devlet Yüksek Eğitim Okulu-Koleji’nin kurucu rektörlüğünü yapmıştır. 2001-2003 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Rusya ve Kafkasya Tarihi” dersini vermiştir. 2012-2018 yıllarında Ardahan Üniversitesi’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüş ve 2013-2014 yılları arasında Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü kurucu bölüm başkanlığını yapmıştır. 2020 yılından itibaren Kafkas Üniversitesi Kafkas Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1995 yılından günümüze kadar Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi’nde eğitim-bilim çalışmalarına devam etmektedir. 2015 yılında Gori Devlet Eğitim Üniversitesi, 2021 yılında ise Sokhumi Devlet Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanına layık görülmüştür. 2003-2004 yıllar arasında Gürcistan Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Genç Bilim Adamı İkinci Derece bursunu almıştır. Çalışma konuları içerisinde Yakınçağ ile Cumhuriyet döneminde Türkiye-Gürcistan ilişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Uluslararası İlişkilerde Kafkasya’nın yeri ve önemi, Türkiye Tarihi gibi konular bulunmaktadır. Farklı dillerde yayınlanan çok sayıda akademik makalesi ve kitap bölümü, ulusal ve uluslararası sempozyum bildirisi bulunmaktadır. Ayrıca Türk-Gürcü İlişkileri üzerine düzenlenen sempozyumlarda, düzenleme kurulu üyeliğinin yanı sıra Türk-Gürcü ilişkileri konusunda yayınlanan kitapların editörlüğünü de yapmıştır. 9 kitap ve bildiri kitabını Türkçe’den Gürcüce’ye ve Gürcüce’den Türkçe’ye çeviren Kavrelishvili, birçok uluslararası hakemli derginin Yayın/Bilim/Danışma kurulunda, ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır. Prof. Dr. Roin Kavrelishvili Türkçe, Rusça, Almanca ve Ermenice dillerine hâkimdir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 19.07.2022 tarihli ve 840/60 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Shamsiddin Kamoliddin

Taşkent Devlet Üniversitesi Doğu Bilimleri Fakültesi Arapça bölümünden mezun oldu (Taşkent, 1980). Tarih Bilimleri alanında doktorasını tamamladı (Taşkent, 1993). Orta Çağ Arap ve İslam Çalışmalarında oryantalist ve tarihçi kimliğine sahip olan Kamoliddin Taşkent Devlet Pedagoji Üniversitesi Tarih Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır. Araştırma ilgi alanları: Arapça, Farsça ve Türkçe kaynaklar aracılığıyla Orta Asya’nın İslam öncesi (VI- VIII yüzyıllar) ve Moğol öncesi dönem (IX- XIII yüzyıllar) orta çağ tarihi ve tarihi coğrafyası. Özbekçe, Rusça, İngilizce ve Arapça dillerinde yazılmış 38 kitap, 8 kitapçık, yaklaşık 300 makale ve 45 eleştiri yazısının yazarıdır, ayrıca 45 kitap ve derginin editörüdür. Şarkiyat ve İslam araştırmaları alanında Şeyh Abdülaziz el-Baptin «İmam el-Buhari’nin torunları için» (لابناء الامام البخاري) uluslararası ödülünün sahibidir (el-Kuveyt, 1999). İslami El Yazmaları Derneği, Cambridge Üniversitesi, Birleşik Krallık (2010’dan beri) ve International Society of the Arabic Papyrology, Leiden Üniversitesi, Hollanda (2012’den beri) gibi profesyonel derneklerin üyesidir. “Moziydan Sado” / “Echo of History” / “Эхо истории”, Taşkent, Özbekistan (2012’den beri), “Vodiynoma”, Andijon, Özbekistan (2016’dan beri), Journal of Islamic Research / gibi birçok derginin Danışman üyesidir. Bunlardan bazıları; İslami Araştırmalar Dergisi, Ankara Üniversitesi, Türkiye (2019’dan beri), “INFOLIB” / Taşkent, Özbekistan (2020’den beri), “Journal of Emerging Technology and Innovative Research” (JETIR) / Hindistan (2022’den beri) ve “Markaziy Osiyo tarixi / История Центральной Азии / Orta Asya Tarihi” / Taşkent, Özbekistan (2022’den beri). Michigan State University, ABD (Ekim 2017), University of Leiden, Hollanda (Nisan 2018). Ayrıca University of California in Davis, USA tarafından (Ağustos, 2018)’da ders vermek üzere davet edildi ve Historical Channel’da 8 halka açık konferans verdi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarihli ve 850/58 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Sherzodhon Mahmudov

Doç. Dr. Sherzodhon Mahmudov 1994-1999 yıllarında Fergana Devlet Üniversitesi (Özbekistan) Şarkiyat Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1999-2002 yıllarında Hokand Devlet Pedagoji Üniversitesinin Tarih Fakültesi Genel Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2002-2005 yıllarında Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı. “1709-1876 yıllar arasında Hokand Hanlığının idari yönetim sistemi” konulu doktora tezini 2007 yılında hazırlayarak doktora derecesini aldı. 2006-2015 yıllarında Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsünün Orta Çağ Tarihi Bölümünde faaliyet gösterdi.2010-2013 yıllarında “18.- 19. Yüzyıl Ortası Hokand Hanlığının Diplomatik İlişkilerinde Dini Ulemanın Rolü” adı ile Almanya’nın Gerda Henkel Stiftung kuruluşundan proje yürütücüsü oldu. 2012 yılında Ohio Devlet Üniversitesi, İndiana Üniversitesi (ABDgibi öğretim kurumlarında misafir akademisyen olarak bulundu.2015’te Fergana Politeknik Üniversitesi rektör yardımcısı olarak görevlendirilmiş ve bu görevi 2018’a kadar sürdürdü. 2019’den bugüne dek Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitü Başkan Yardımcısı ve Orta Çağ Tarihi Bölümü başkanı olarak çalışmaktadır. Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya, Hindistan, Rusya, İran, Umman gibi ülkelerde akademik çalışmalarda bulunmuş ve aynı ülkelerde düzenlenen bilimsel sempozyum ve kongrelere katılmıştır. Yazma eserler incelemesi, Hokand Hanlığının Tarihi, Hokand-Osmanlı arasındaki diplomatik ilişkileri gibi konular çalışma alanları arasındadır ve çok sayıda makale yayımlamıştır. Türkiye Türkçesi, Farsça, İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarihli ve 850/58 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.

Nusret Çolo

Bosna Hersek’in Visegrad şehrinde doğdu. 1999 yılında, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat-Tezhip Sanatları dalı programından mezun oldu. 2001 yılında, ünlü âlim Ahmed Kadizâde’nin 1768 tarihli hat sanatını anlatan yazma eseri تحفة الكتاب ومنحة الطلاب (Tuhfetu-l-kuttâb ve minhatu-t-tullâb/ Hattatlara hediye ve öğrencilere armağan konusunu ele alan tezle yüksek lisans derecesi aldı. Başlıca araştırma ve ilgi alanları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda Bosna Kökenli Sadrazamlar, Mustahfızan ve Derbent Teşkilatı, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, Esnaf Müessesesi, Balkanlarda Vakıflar, Paleografi gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili düzenlenen bilimsel sempozyum ve kongrelere katıldı. Halen Bosna Hersek Federal Kültür ve Spor Bakanlığı’nda kültürel ve tarihi mirasın korunması ve müzecilik faaliyetlerinde uzman danışman olarak çalışmaktadır.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 23.01.2023 tarihli ve 850/58 sayılı kararıyla Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi olarak seçilmiştir.