Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Yunus PUSTU

1984 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Yunus PUSTU, ilk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladı. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Türkiye’de Muallim Cemiyetleri (1908-1928) isimli tez çalışmasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını; 2020 yılında XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Ankara’da Göç ve İskân (1856-1918) başlıklı tez çalışmasıyla Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Mart 2024’te Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi Anabilim Alanında doçent ünvanı aldı.

2013 yılında Uzman Yardımcısı olarak başladığı Türk Tarih Kurumunda 2017 yılında Yüksek Kurum Uzmanı olan Yunus PUSTU, 2021-2023 yılları arasında Bilimsel Toplantı ve Etkinlik Koordinatörü; 2023- 2024 arasında ise Bilimsel Çalışmalar Müdürü olarak görev yaptı. Mart 2024’te Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcılığına getirildi.

Çalışma alanları arasında göç, cemiyetleşme, muallim örgütlenmeleri gibi konular bulunan PUSTU’nun bu konularda yayımlanmış iki kitabı ve çok sayıda makalesi vardır..