Veri Tabanları

BRILL DERGİLERİ

Veri Tabanına Git

PROQUEST VERİ TABANI

Veri Tabanına Git

TAYLOR & FRANCIS E-KİTAPLARI

(Routledge E-Kitapları)

Veri Tabanına Git

BRILL E-KİTAPLARI

Veri Tabanına Git

PROQUEST E-KİTAPLARI

Veri Tabanına Git

INDEX ISLAMICUS

Veri Tabanına Git

DYABOLA ONLINE ACCESS TO DATABASE – ARCHAEOLOGICAL BIBLIOGRAPHY

Veri Tabanına Git

OPEN LIBRARY

Veri Tabanına Git

ESKİ HARFLİ TÜRKÇE BASMA ESERLER BİBLİYOGRAFYASI

Veri Tabanına Git

TÜRKİYE MAKALELER BİBLİYOGRAFYASI

Veri Tabanına Git

TR DİZİN

Veri Tabanına Git

DERGİPARK

Veri Tabanına Git

THE ENCYCLOPEDIA OF THE MEDIEVAL CHRONICLE

Veri Tabanına Git

YÖK TEZ VERİ TABANI

Veri Tabanına Git

RODOS FETHİ PAŞA VAKFI HAFIZ AHMED AĞA KÜTÜPHANESİ YAZMALARI

Veri Tabanına Git
TÜRK TARİH, EDEBİYAT, KÜLTÜR VE SANAT TARİHİ MAKALELERİ VERİ TABANI

Veri tabanında hâlihazırda 116.422 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 126.307’nin üzerinde makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Veri tabanında 85.400 makalenin tam metinlerine ulaşabilir, konu başlığı, eser adı, yazar adı, makale adı ve anahtar kelime alanlarından sorgulama yapabilirsiniz.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.

İSAM yayınlarından basılan İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu (1953-2015) ile İlâhiyat Fakültelerimizde devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tezleri veri tabanımızdaki tez künyeleri birleştirilmiştir. Veri tabanımızda (1953-2018) kayıtlı olan 256.287 yüksek lisans ve doktora tezinin 17.328’i tamamlanmıştır.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.

18.172 dosyanın 17.028’sinin PDF dosyaları istifadeye sunulmuştur.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Tarih, Edebiyat ve Dini ilimlerle ilgili Osmanlıca dergilerdeki makalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 37.200’den fazla makalenin künye ve PDF‘i yer almaktadır. 

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Tarih, Edebiyat ve Dini ilimlerle ilgili Risalelerden oluşan veri tabanında şimdilik 4.410 civarında kaynağın tam metinleri (PDF olarak) yer almaktadır.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Veri tabanımız Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. 669 adet eserin tam metin PDF‘lerine ulaşılabilmektedir.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Bu veri tabanında toplam 289.557 adet mahkeme sicili ve muhtelif defterlere ait künye bilgisi yer almaktadır. Defterler İSAM Kütüphanesi’nde dijital olarak incelenebilmektedir.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.

Bu veri tabanında asılları İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde bulunan 6835 şahıs dosyası yer almaktadır. Şeyhülislâmlık makamına bağlı olarak farklı kaza, bölge ve kademelerde görev yapmış olan memurlara ait tercüme-i hal, icazetname, nüfus ve maaş belgeleri gibi değişik birçok belgeden oluşan dosyaların dijitali, İSAM Kütüphanesi’nde incelenebilir.

Veri Tabanına ulaşmak için tıklayınız.