Blog Post

XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara (IV. Cilt-II. Kısım)

XVI. Türk Tarih Kongresi, 20-24 Eylül 2010, Ankara (IV. Cilt-II. Kısım)

İÇİNDEKİLER

SEKSİYON – IV – II KISIM
OSMANLI TARİHİ
IŞIL IŞIK BOSTANCI : Almanya’nın Filistin Bölgesine Yönelik Politikası ve Alman İmparatoru II. Wilhelm’in Bölgeye Ziyareti    553
İBRAHİM ŞİRİN : Esat Serezli’nin Hatıralarında Serez Örneğinde Şehir, Cemiyet ve İnsan    565
İHSAN GÜNEŞ : Osmanlıdan Cumhuriyete Azınlıkların (Türk ve Müslüman Olmayanların) Mecliste Temsili    575
İLYAS KEMALOĞLU : XVI. Yüzyılda Rus Elçisi İvan Novosilytsev’in Osmanlı Devleti’ne Seyahati ve İlgili Raporu    587
KEMALETTİN KUZUCU : II. Abdülhamid’in Kütüphane Politikası ve Bâbıâli Kütüphanesi    597
M. AKİF ERDOĞRU : XVI. Yüzyıl Sonlarında Lefkoşa Şehri    627
MEHMET ALAADDİN YALÇINKAYA : XVIII. Yüzyılda Osmanlı Hizmetindeki Avrupalıların İstihdamı ve Tedarik Kanalları (1718–1800)   649
MEHMET ALİ ÜNAL : Osmanlı Devleti’nde Askerî Sınıfın Yargılanması    669
MEHMET BEŞİRLİ : Alman Arşiv Belgelerine Göre I. Dünya Savaşı Öncesinde Irak’ın Kuzeyinde Petrol İmtiyazı Mücadelesi    699
MEHMET DEMİRYÜREK : The Consulate of Russıa in Cyprus in the Later 18th and Early 19th Century    715
MEHMET EMİN ÜNER : Abidin Paşa’nın Doğu Raporu (Diyarbakır Vilayeti)    727
MEHMET İNBAŞI : 1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Kemah Kazâsı   739
MEHMET SALİH ERKEK: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Avrupa’ya Gönderilen Osmanlı Talebeleri   761
MİTHAT AYDIN : Osmanlı Balkanlarında Rusya’nın Casusluk Faaliyetleri   783
MİYASE KOYUNCU KAYA : Esnaf Loncalarında Yeniçeriler   811
MOHAMMAD KARİM YUSEFJAMALİ : Causes and the Aftermath of Chaldoran War (A.H.920 , A.D. 1514)   825
MUHAMMED TAGHİ EMAMİ KHOYI : Safevi Devletinin Kurulmasında Osmanlı-İran Arasındaki Dini İhtilafların Ortaya Çıkması ve Göçlerin Başlaması   841
MUSTAFA BALCI : Arnavutluk’un İlk Türkiye Elçisi Rauf Bey   851
MUSTAFA KESKİN : Dilsiz Seyyah İbrahim Edhem Efendi’nin Rusya’da Görüp- İşittikleri, Önemseyip Yazdıkları   861
MUSTAFA MEHMET : Romen Tarihine Ait Son Külliyata Göre : Türkler   885
MUSTAFA ÖZTÜRK : Osmanlı Klasik Sisteminin Değişmesinin Sosyal Sonuçları veya Âyanlıktan Cumhuriyet Seçkinlerine   899
MİKHEİL SVANİDZE – NANA KACHARAVA : 1775-1779 yy. İran-Osmanlı Savaşı Sırasında Osmanlıların Gürcistan Kralı II. Erek’le ve Güney Kafkasya’daki Hanlarla Olan İlişkileri    909
NEBİ GÜMÜŞ : Tiflis’te İkinci Osmanlı Hâkimiyeti ve 18. Yüzyıl Osmanlı-Gürcü İlişkileri    915
NECMETTİN AYGÜN : 1802 Yılında Avrupa’dan Osmanlı Devleti’ne Deniz Yoluyla Gerçekleşen İhracatın Görünümü    945
NIKOS D. KARABELAS : The Ottoman Conquest of Preveza and Its Fırst Castle   967
NİLGÜN ELAM : Fetret Dönemindeki Güçler Dengesinin Bizanslı Tanıkları: Dukas ve Halkokondyles’in Historiaları ve Anonim Grekçe Kısa Kronikler” 1415-1423   999
NİMET AYŞE BAKIRCILAR : Manastır Şer’iyye Sicilleri Işığında XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Manastır’da Aile Hayatı   1023
O. GÜMÜŞÇÜ – A. ARIKAN : Türkiye’de Tarih Atlası Çalışmaları   1037
OSMAN KÖKSAL : Kaybedilen Tuna’da Beynelmilel Seyr-i Sefâin Hukukunun Tesisi ve Osmanlı Devleti’nin İnsiyatif Oluşturma Çabaları   1051
ÖZER ERGENÇ : Toplumsal Düşünce Açıklama Kanalı Olarak “Cemm-i Gafîr ve Cem‘-i Kesîr”    1063
PAULİNO TOLEDO MANSİLLA : Roma’da Yayımlanan La Trıbuna Illustrata Gazetesi’nın 1912 Yılına Ait Sayılarına Göre Trablusgarp ve Bingazi’deki Türk-İtalyan Savaşı Olayları İle İlgili Bilgiler   1073
RECEP KARACAKAYA : Rüstem Paşa’nın Londra Büyükelçiliği ve Ermeni Sorunu (1885-1895)   1103