Blog Post

XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara (IV. Cilt – I. Kısım)

XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara (IV. Cilt – I. Kısım)
İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV
OSMANLI TARİHİ-A
ADANIR, OĞUZ: Antropoloji ve Tarih: Osmanlı Tarihinin Sosyal Antropoloji Perspektifinde Gözden Geçirilme Zorunluluğu Üzerine   745
GÜRSOY NASKALİ, EMİNE: Sovyet Dönemi Sözlüklere Yerleştirilen Tarih Anlayışı  757
SAKEL, DEAN: On The Content of Present-Day Greek Manuscript 14 of the Turkish Historical Society   757
PARLATIR, İSMAİL: Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesindeki Türkçe Yazmaları Arasında Bulunan Tarih Konulu Eserler   771
HOYİ, MOHAMMAD TAGHİ E.: Farsça’nın Hindistan’da Yaygınlaşması: Tarih-i Elfi Kitabı’nın Tanıtımı, Müellif: Ahmet Tetevi ve Asıf Kazvini   781
ACUN, FATMA: Bilinen En Erken Tarihli Ahkam Defterinin Muhteva Analizi   787
AKSIN, AHMET-BAYTİMUR, SÜHA OĞUZ: 25 Numaralı Kalebend Defteri’nin Tanıtımı ve Kalebent Defterlerinin Osmanlı Sosyal Tarihi Bakımından Önemi   793
ORBAY, KAYHAN: Yerel İktisadi ve Sosyal Tarih ve Kurumsal Tarih Kaynaklan Olarak Vakıf Muhasebe ve Müfredat Defterleri   813
ALKAN, MUSTAFA: Vakıf Tarihi Araştırmaları Açısından Hurûfât Defterleri: Adana Örneği   825
SARICAOĞLU, FİKRET: Dîvân-ı Hümâyûn Toplanma Günleri ve Merasimleri Hakkında Kronolojik İlk Arşiv Kaynağı   843
AĞAYEVA, ESMERALDA: Osmanlı Döneminde Arapça Ansiklopedilerin Genel Bir Değerlendirmesi   847
FEDAİ, HARİD: Mehmed Zîver Bey ve Cezâir-i Osmâniyye Târihi    853
KAYAPINAR, LEVENT: Bizans Tarihçisi Georgios Sphrantzes’in “Kronikon Mikron” Adlı Eserinin Osmanlı Tarihine Katkıları   859
KIRLIDÖKME MOLLAOĞLU, FERHAN: Laonikos Chalkokondyles’in “Tarih”inde Sultan II. Murad Dönemi   865
BİRİNCİ, ALİ: Bir Tarih Kaynağı Olarak Hatırat Türünden Eserlere Dair Meseleler   871
KONNO, TAKESHI: Bugüne Kadar Bilinmeyen 15. Yüzyıla Ait Arnavutluk Mufassal Defteri Hakkında   885
ÖZÇELÎK, SELAHATTÎN: Yerel Tarih Arattırmalarında Yeni Bir Kaynak (Evlenme Defterleri) Hisarköy Örneği – 200 Yıllık Gelenek   891
ES-SEYYİD, SEYYİD MOHAMMED: Evliya Çelebi’nin Mısır’a Dâir Verdiği Bilgilerin Değeri    919
GÜNAL, ZERRİN: Çimpi (Tzympe) Kalesi’nin Yeri   939
BAYATLI, NİLÜFER: Türkmen Şehri Olan Gazi Telafer’in Tarihçesi   951
ŞAŞİKADZE, ZAZA: Erzurum’da Lala Mustafa Paça Camii’nin Gürcü Vakıfları   959
ACAROGLU, M.TÜRKER: Bulgaristan’daki Türkçe Yer Adlarının Kökeni ve Anlamı   963
GÜLSOY, ERSİN: XVII. Yüzyılda Resmo Sancağı ve Yapılarıyla Resmo Kalesi   971
DJEKIC, MIRJANA-BAKIC, SVETLANA: Traces of the Turkish Period in Today’s Vojvodina   987
ALTINÖZ, İSMAİL: XVI. Yüzyılda Çingene Sancağı    997
DRAGANOVA, SLAVKA: Tanzimat Döneminde Köstence Kazası ve Tekfurgölü Emlakları    1009
KILIÇ, ORHAN: 18. Yüzyıl Osmanlı Eyalet ve Sancak Tevcihatının Sistematik Tetkiki   1025
ARIKAN. ZEKİ: XIX. Yüzyılın İkinci Yansında Midilli   1045
BOZKURT, GİRAY SAYNUR: Rusya Türklerinin Rus Parlamentosu’ndaki Siyasî Faaliyetleri   1075
ERDOĞDU, A.TEYFUR: II. Abdülhamid’den Bilgi Gizlenebiliyor Muydu   1103
KAVAS, AHMET: Avrupalıların Garp Ocakları’nı Osmanlı Devleti’nden Koparma Girişimleri ve Buna Karşı Alınan Tedbirler   1111
YAKUT, KEMAL: Girit Adası’nın İlhakı Girişimine Kamuoyunun Tepkisi: Yunan Boykotu    1121
YORULMAZ, ŞERİFE: Osmanlı’da Ayrılıkçı – Siyasal Örgütlenmelere Yabancı İlgisi ve Kapitülasyonların Suistimaline Bir Örnek: Brazzafolli Davası   1137
AKŞİN, SİNA: Kimi İngilizler ve Türkiye   1181
MARUFOĞLU, SİNAN: Balkan Savaşları Sırasında Arapların Tutumu,1912-1913   1191