Blog Post

XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara (I. Cilt)

XV. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Eylül 2006, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON I
ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI
TARHAN, M.TANER: Eski Anadolu’dan Kimi Satırbaşları    3
EROL, AYLA SEVİM – ÖZDEMİR, SERPİL: Anadolu’da Eski Dönemlerde Yaşamış Olan Toplumların Demografik Yapısı  13
IŞIKLI, MEHMET – CAN, BİROL: Türk Tarih Kurumu Adına Erzurum Bölgesinde Yürütülen Araştırmaların Son Dönem Verileri Işığında Genel Bir Değerlendirmesi 43
ÖZFIRAT, AYNUR : Ağrı Dağı Kurganları  51
KARAUĞUZ, GÜNGÖR: Karahöyük Orta Tunç Çağı Çanak-Çömlek Kültürünün Konya Bölgesi’nde Dağılımı ve Purushanta’nın Yeri Hakkında    65
SlPAHİ, TUNÇ: Erken Hitit Çağında Hüseyindede ve Çevresi   87
YİĞİT, TURGUT: Hitit Krallığı’nın Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye Politikası   97
ÜNAL, AHMET: Hititler-Etiler, Anadolu Arkeolojisi, Türkler ve Orientalizm    109
TAVUKÇU, ALİ YALÇIN: Troas Bölgesinde Antik Bir Kent: Panon    139
ÖZSAİT, MEHMET – ÖZSAİT, NESRİN: Arkeolojik Verilerin Işığı Altında Burdur-Tefenni    155
ŞİMŞEK, CELAL: Lykos Laodikeia’sında Kabartmalı İki Sütun    177
TIRPAN, AHMET A.: Koranza Antik Kentindeki Hekate Kutsal Alanı    189
IŞIK, CENGİZ: Kaunos Tuzlası   205
KARAOSMANOĞLU, MEHMET: Yeni Bulgular Işığında Altıntepe Urartu Tapınağı   209
CEYLAN, ALPASLAN: Doğu Anadolu’da İlk Türk İzleri    215
KAYA, MEHMET ALİ: Koinon Galaton    227
UZEL, İLTER: Anadolu’da Primitif Cerrahi   237