Blog Post

XIV. Türk Tarih Kongresi, 09-13 Eylül 2002, Ankara (III. Cilt)

XIV. Türk Tarih Kongresi, 09-13 Eylül 2002, Ankara (III. Cilt)
İÇİNDEKİLER
SEKSİYON V*
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ
ÖZDEN, NEŞE: Kemalistler ile Enver Paşa ve İttihatçılar Arasındaki İlişkiler   1
GENCER, MUSTAFA: Jöntürkler ve Almanya (1918-1922)   19
ÖZTOPRAK, İZZET : İzmir Valisi (Kanbur) İzzet Bey Meselesi   33
ÇELEBİ, MEVLÜT : İtalyan Arşiv Belgelerinde İzmir’in İşgali   45
CİLACI, OSMAN : Milli Mücadelede Antalya ve İtalyan İşgalinin Bilinmeyen Yönleri  57
AKŞİN, SİNA : Erzurum Kongresi Üzerine    67
AKGÜL, SUAT : İstiklal Harbi’nde Silah ve Cephane Yapımı Tedariki ve Onarımı için Cephe Gerisinde Yapılan Faaliyetler    75
GÖZAYDIN, NEVZAT : Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın Gizli Belgelerinde Atatürk ve Devrimleri Üzerine Bilgiler  89
MORALES LEZCANO, VİCTOR : Memorial De Veinte Anos De Colaboraciön Cultural Hispano Turca  97
SARIKOYUNLU, ALİ : Atatürk Devrimlerinin Ülkesinde Yayılması Karşısında Bulgaristan’ın Tutumu  113
CHMIELOWSKA, DANUTA : Birinci Dünya Savaşı’nın Polonya-Türkiye İlişkilerindeki Etkileri ve Politik Neticeleri   137
ŞİMŞİR, BİLÂL N. : Atatürk ve Afganistan    143
TOKAREV, MIHAIL : Historical Conditions For The Urban and Architectural Development in Bitola (Manastır) at the Turn of the XIXth to XXth Century  163
BİLGİN, MUSTAFA SITKI : The Issue of Turkey’s Participation in the Second World War and its Impact un Anglo-Turkish Relations, 1943- 45  179
POTSKHVERİYA, BORİS : İkinci Dünya Harbi İçinde Sovyet-Türk İlişkileri ile İlgili Sovyet Arşiv Belgeleri      195
ERHAN, ÇAĞRI : Türkiye-İsrail İlişkilerinin Kuruluşu ve Gelişimi (1947-1953)  199
TENG, TENG – YANSHEN, WEI : The Renewed Encounter: A Brief Review of Sino-Turkish Communications  211
SZYLİOWICZ, JOSEPH S. : Roads, Railroads and Sustainable Development in the Turkish Republic  217
ALİYARLI, SÜLEYMAN -JAFARLI, MAMMAD : Deportations in the USSR, USA and Turkey: History and Comparative Analysis    229
TAŞKIRAN, CEMALETTİN : Yunan İşgali Sırasında Trakya’dan Götürülen Sivil Esirlerin Yaşadığı Facia ve Mezalim   235
SONYEL, SALAHI R. : Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk-Ermeni İlişkileri (Ekim 1918-Aralık 1920)  247
KANKAL, AHMET : Türkçe Yayınlanan Ermeni Öykülerinde Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletleri İle Toplumuna Bakış   255
YAVUZ, CELALETTİN : Andlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemiş Ada ve Kayalıkların Hukuki Statüleri de Dahil Menteşe Adaları (Oniki Ada)’nın Tarihine Bir Bakış    275
ÖZDEMİR, HİKMET: Mareşal Fevzi Çakmak’ın Cenaze Törenindeki Gösteriler Üzerine Amerikan ve İngiliz Yorumları    329
POGGI, VINCENZO : Ali Mehmet Mullazade: A Türk in Rome (1924-1959)    377
TEKELİ, İLHAN – İLKİN, SELİM : Sağ Kadroculuk ya da Kadroculuğun Bir İktidar Paylaşma Süreci Olarak Evrenselliği Üzerine    393
ADANIR, OĞUZ : Tarihçilik Anlayışında Yenilik ve Değişiklik Zorunluluğu Üzerine  403
AYAN, DURSUN : Tarihin Sinemalaştırılması ve Reimagination / Şimdileştirme Kavramı      409
SEKSİYON VI
GÖKTÜRKLER
TAŞAĞIL, AHMET: Gök-Türklerin Menşei Problemi  419
DOĞAN, İLYAS : Orhun Kitabelerinde ve İslam Öncesi Türk Topluluklarında Devlet, Toplum ve Siyaset Anlayışı    425
GÖMEÇ, SAADETTİN : Destanlarda ve Han-Name’de Geçen Vezirlerin Tunyukuk İle İlgisi Olabilir mi?  441
AYDIN, MEHMET : Gök-Türklerde Dini Hayata Bir Bakış    449
KALAFAT, YAŞAR: Göktürklerden Günümüze Türk Halk İnançlarında Kurt  461
SARITAŞ, EYÜP : Göktürk Kültürünün Gaochanglılara Etkileri Üzerine Bazı Bilgiler  475
SAKAOĞLU, SAİM : Orhun Anıtları İle Dede Korkut Kitabı’nın Destansı Yapıları Üzerine  479
GÜNERİ, A. SEMİH : Orta Asya’da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynakları 2001 Yılı Orta Yenisey Vadisi Çalışmaları  487
BAHAR, HASAN : Tika Projesi, 2001 Yılı Bilge Kağan Külliyesi Kazıları  501
ÇORUHLU, YAŞAR : Göktürk Devri Kaya Resimlerine Bir Bakış    513
ÇAL, HALİT : Orhun Anıtları 2000 Yılı Kazısı: Karakuş Tasvirli Sembolik Lahit  525