Blog Post

XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (V. Cilt)

XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (V. Cilt)
İÇİNDEKİLER
SEKSİYON IV C
OSMANLI TARİHİ
SARAY, MEHMET: Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı, Ermeni Meselesini Ortaya Çıkaranlar   1755
AKÇORA, ERGÜNÖZ: Talat Paşa’nın 1915 Urfa İsyanı Hakkındaki Raporu  1763
McCARTHY, JÜSTIN: The Report of Niles and Sutherland an American Investigation of Eastern Anatolia After World War I    1809
MEHMETOVA, FERİDE: Kadim (Tarihi) Azerbaycan Arazisinde Ermeni Toprakları Var mıydı? Yahut Kadim Azerbaycan’da Ermeniler Toprak Sahibi miydiler?  1853
KAŞGARLI, MEHLİKA AKTOK: Kilikya Ermeni Baronluğu’nun Tarihinin Belgelerle İspatlanması    1861
MARASHLIAN, LEVON: Economic and Moral Influences on U.S. Policies Tovard Turkey and t he Armenians 1919-1923  1873
MANGO, ANDREW: Some Recent Books on the Armenians and t he Next Stage in the Historiography of  Turkish-Armenian Relations    1945
OREL, ŞİNASİ: Ermeni İddialarının Belgesel Dayanakları  1951
SÜSLÜ, AZMİ: Atatürk’e Göre Ermeniler  1971
YILDIRIM, HÜSAMETTİN: Rusların Anadolu Topraklarında Kurdukları İdari Yapı ve Ermenilere Karşı Siyasetleri  1979
İLTER, FÜGEN: Bazı Örneklerle Osmanlı Dönemi Mimarlığında XIX. Yüzyıl Ege Bölgesi Kiliseleri: Gökçeada (İmroz)-Ayvalık-Selçuk ‘Şirince (Kırkıca) Köyü’   1987
VESELA, ZDENKA: Les Eglises Comme Phenomene de L’Administration Ottomane  2001
HlDIROĞLOU, PAUL: Yunan Türkolojisi ve Grecografyası Işığında Yunanlılar ve Türkler  2011
MATKOVSKI, ALEKSANDER: Les relations entre l’archeveche d’Ohrid et l’Etat Ottoman de 1382 a 1557    2021
SHMUELEVİTZ, ARYEH: Relations Betuıeen Jetvs and Christians in the Ottoman Empire: The Armenian Case     2029
SHAW, STANFORD  J.: Ottoman Jewry During World War I    2035
YAZICI, NESİMİ: Osmanlı Devleti’nin Araplarla Meskûn Bölgelerindeki Resmi Vilâyet Basını Konusunda Bir Değerlendirme  2047
SARI, DJİLALİ: Morisques et Ottomans au XVIe siѐcle  2067