Blog Post

X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Ankara (II. Cilt)

X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Ankara (II. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON I B
BİLGİÇ , EMİN: Kütlepe Tabletleri Üzerinde Yeni Çalışmalar ve Yeni İki Evlilik Vesikası  423
_ : Neu e Untersuchungen über Kültepe-Texte und Zwei Neue Eheurkunden 428
DONBAZ, VEYSEL: Kültepe I-B Katı Tabletlerine Genel Bakış  433
BAYRAM, SABAHATTİN: Kültepe Tabletlerinde Geçen Yeni Bir Vade İfadesi ve Çıkan Neticeler  453
GÜNBATTI, CAHİT : Kültepe Metinlerinde Geçen İki Yeni Unvan  463
SEVER, HÜSEYİN: Kültepe Metinlerine Göre “BİRTUM” Kelimesinin Yeni Anlamı 467
ÇIG, MUAZZEZ İLMİYE: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çiviyazılı Belgeler Arşivi’nin Sumer Edebiyatına Katkıları   481
ÇAGIRGAN, GALİP: Mezopotamya’da Kutsal Evlilik  499
ALPMAN, ADİL: Eski Önasya’da “Avukatlık” Müessesesi  505
ERKUT, SEDAT: Hititçedeki GIS TUKUL Hakkında  511
SÜEL, AYGÜL : Belgelere Göre Hitit Tapınakları Nasıl Korunuyordu?  515
STEINER, GERD: Neue Überlegungen zur Ahhijawa-Frage   523
MAKKAY, JANOS: Hittite Sources and Archaeological Finds: A Short Review   531
CARRUBA, ONOFRIO: Muwattalli I  539
COŞKUN, YAŞAR: Boğazköy Metinlerine Göre DUG.KA.DU (A. NAG)  555
KLENGEL, HORST: Anatolische Königtümer der Hethiterzeit  565
ERTEM, HAYRİ : Korucutepe’nin Hititler Devrindeki Adı Hakkında  577
ARCHI, ALFONSO: Hittite Imageries  589
YAKAR, JAK: Transhumance and the Question of Nomadism in Early Anatolia 597
KALAÇ, MUSTAFA: Malpınar ve Kululu (XIV) Hiyeroglif Yazıtları  607
SALMON, PIERRE: A Propos du Refus de la Difference. L’image d es Peuples D’Asie Mineure a Rome   609
İPLİKÇİOGLU, BÜLENT: Ephesos Yazıtları Işığında, Principatus Dönemi Roma Atlı Sınıfı Devlet Kariyeri Temsilcileri 629
KARWIESE, STEFAN: Gedanken zur altesten Geschichte von Ephesos   637
SCHWERTHEIM, ELMAR: Hadrianoi und Hadrianeie. Ein Beispiel für die Stadtgründungen der römischen Kaiser   649
ŞAHİN, SENCER: İznik (Nikai) “Alamannia” (?) Rölyefi  657
ARGOUD, GILBERT: Projet D’Atlas Archeologique du Territoire de la Province du Pont Polemoniaque, du Temps des Amazones A L’Avenement de Justinien  663
REMY, BERNARD: L’activite des Fonctionnaires Senatoriaux dans la Province de Cappadoce-Galatie, d’Apres les Inscriptions  669
PEKMAN, ADNAN: Büyük İskender’in Politik Görüşü ve Onun Türk-İslam Dünyasındaki Yeri    685
NEVE, PETER: Hattusa, Stadt der Götter und Tempel, Neue Ergebnisse der Ausgrabungen in der Hethiter-Hauptstadt  693
DOĞER, ERSİN: Klazomenai’de Antik Kaynaklara Dayalı Tarımsal İhraç Ürünleri ve Ticari Amphora Üretimleri Üzerine Gözlemler   701
BORONEANT, VASİLE: Interferences Ecologiques et Culturelles dan s le Cadre Geographique Perimediterraneen Entre L’Anatolie et la Roumanie au Cours de L’Epipaleolithique   711
YARDIMCI, NURETTİN : Harran Kazıları  719