Blog Post

X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Ankara (I. Cilt)

X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
SEKSİYON I A
Eskiçağ Türkiye Tarihi
ALPAGUT, BERNA: Anadolu Paleodemografisine Bir Bakış  17
YALÇINLAR, İSMAİL : Türkiye’de Eski Çağ İnsanlarının Bazı Faaliyet ve Eserlerinde Coğrafi Etkiler   25
_____: Some Geographical lnfluences on Ancient Civilization in Turkey 32
YALÇINKAYA, İŞİN: Güneydoğu Anadolu’da Yapılan Paleolitik Çağ Araştırmaları Üzerinde Bir Değerlendirme  35
SİLİSTRELİ, UGUR: Köşk Höyük  43
ESİN, UFUK: Değirmentepe (Malatya) Kalkolitik Übeyd Evresi Damga Mühür ve Baskıları   47
SEEHER, JÜRGEN: Der Übergang vom Neolithikum Zum Chalkolithikum in Nordwestanatolien      57
ANLAĞAN, ÇETİN : Sadberk Hanım Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Eski Tunç Çağı Eseri   65
BİLGİ, ÖNDER : 1974 ile 1986 Kazı Dönemlerinde Bulunan Tunç Silahların Işığı Altında İkiztepe’nin Önasya’daki Yeri  71
MEMİŞ, EKREM : Bakır Madeninin Eski Anadolu Medeniyeti’nin Gelişmesindeki Rolü ve Önemi   79
HUFF, DIETRICH : Das Grah von Doğubayazıt. Seine Stellung Ünter den Urartaischen und Iranischen Felsgrabern    87
ÖZSAİT, MEHMET : 1985 Yılı Burdur-Bucak Çevresi Tarih öncesi Araştırmaları  97
TIRPAN, AHMET : Anadolu ‘da Opus Reticulatum   101
OTTEN, HEINRICH : Die Textfunde der Ausgrahungen in Boğazköy-Oherstadt  113
DURU, REFİK : Tilmen Sarayları   121
WATROUS, LIVINGSTON V. : The Anatolian Origin of Minoan Barhotine Decoration  133
ERKANAL, ARMAĞAN : Panaztape Kazısının Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi  139
PECORELLA, PAOLO EMILIO : The Hahur Area and its Relationship with Anatolia Mainly During the il Millennium B.C.  147
KELLNER, HANS-JÖRG : Gürtel in Urartu   153
YILDIRIM, RECEP : Urartu At Gemleri ve Kültürel İlişkiler  163
ÇİLİNGİROGLU, ALTAN: Van ve Urmiye Bölgeleri Arasındaki Kültürel İlişkinin Van-Urmiye Boyalıları Işığında Değerlendirilmesi  169
WARTKE, RALF-B. : Neue Untersuchungen zu dem im Berliner Vorderasitischen Museum Aufhewahrten Metallohjekten aus Toprakkale/Van  175
FREI, PETER : Untersuchungen zu den Ortsnamen Phrygines  185
LE ROY, CHRISTIAN : Civilisation et Societe dans la Lycie Archaique et Classique 197
MELLINK, MACHTELD J. : Color and Line in the Wall Paintings of Elmalı-Kızılbel, Northern Lycia   205
VOIGTLANDER, WALTER : Archaologische Beohachtungen zur Kontinuitat in Karien  211
KOÇHAN, NURETTİN: Bezemeler Işığında Magnesia Artemis Tapınağı’nın Yapım Tarihi Üzerine   219
BAŞARAN, CEVAT : Mimari Bezemeler Işığında II. Y.Y. Ionia ve Pamphylia’sı  231
İNAN, JALE : Perge’de İlk Kez Rastlanan Nemesis Tipi   239
ÖZGAN, RAMAZAN : İ.S. I. Yüzyıl Tralleis Yontuculuğu  24 7
ATALAY, EROL : Doğu Grek Hellenistik Çağ Mezar Stellerinde Çocuk ve Hizmetçi Figürleri   285
ANABOLU, MÜKERREM (USMAN): Batı Anadolu’da Bulunmuş Olan Karyatidler  293
ÖZYİGİT, ÖMER: Batı Anadolu’da Antik Dönem Çatıları 303
DESIDERI, PAOLO: Cilicia From Kizzuwatna to the First Century B.C.  327
HOPWOOD, KEITH R.: The lndigenous Populations of Roman Rough Cilicia Under Roman Rule  337
TUNA, NUMAN: Datça Yarımadası’nda Hellenistik Dönem Amphora Üretim Merkezleri  347
ÖZDOGAN, MEHMET: Yarımburgaz Mağarası  373
MALAY, HASAN: Batı Anadolu’da Yerel Tanrılar ve Tapım Merkezleri    389
YALMAN, BEDRİ: Edincik-Zeytinbağı Levhalı Mezarları ve Buluntuları   397
TULUNAY, ELİF TÜL: Anadolu’da Artemis ile Aphrodite Arasındaki Benzerlikler  415