Blog Post

VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Ekim 1976, Ankara (III. Cilt)

VIII. Türk Tarih Kongresi, 11-15 Ekim 1976, Ankara (III. Cilt)
İÇİNDEKİLER
III. -B. SEKSİYON
Osmanlı Tarihi
RAFEQ, ABDUL-KARIM: The Revolt of ‘Ali Pasha Janbülad (1605-1607) In The Contemporary Arabic Sources And Its Significance    1515
BÜYÜKTUĞRUL, AFİF: Deniz Olaylarının Osmanlı Tarihi Üzerindeki Etkileri (Kuruluş Dönemi)    1535
ÜNAL, SEVİM : 1838-1841 Yılları Arasında Türk-İngiliz Politik ilişkileri   1545
ŞAKİROĞLU, MAHMUT H.: 1503 Tarihli Türk-Venedik Andlaşması    1559
NUTKU, EMRULLAH: Türk Denizcilerinin Atlantik Harekatı Hakkında Kanıtlar   1571
KORNRUMPF, HANS – JÜRGEN: Zur Osmanischen Herrschaft In Innerarabien Im 19. Und 20. Jahrhundert   1581
ERDBRİNK, G. R. BOSSCHA: The Activities of The Dutch Ambassador In İstanbul, Jocobus Colyer, As A Mediater Between The Sublime porte And Its Enemies (1688-1699)   1593
EKREM, MEHMET ALİ: Kırım ve Nogay Türklerinin Osmanlı Devrinde Dobruca’ya ve Tüm Rumeli’ye Geçmeleri ve Yerleşmeleri   1599
FEHER, GEZA : Reflexions Sur L’Iconographie De La Peinture Turque    1607
DERMAN, M. UĞUR: Padişah Tuğralarındaki Şekil inkılabına Dair Bilinmeyen Bazı Gerçekler   1613
YURDAKUL, M. EROL: Tacüddin İbrahim Paşa’nın Vakıfları ile Vakfın Merzifon’da inşa Ettirdiği Hana Bitişik Mescidinde Yapılan Restorasyon Çalışmaları   1619
ANDREJEVİÇ, ANDREJ: Sokullu Mehmet Pasha’s Contibution  To The Building Of The City Of Belgrade    1627
GÜLERSOY, ÇELİK: Son 400 yılda Tophane Semti   1637
GÖYÜNÇ, NEJAT: Karamort Külliyesi   1651
NUTKU, ÖZDEMİR: II. Mahmut Döneminde Düzenlenen Önemli Şenlikler   1657
BACQUE – GRAMMONT, JEAN – LOUIS: Un Plan Inedit De Van   1675
TUNAY, MEHMET İ.: Geç Bizans – Erken Osmanlı Duvar Teknikleri   1691
ÖNGE, YILMAZ: Mimar Koca Sinan’ın Türk Mimarisine Getirdiği Bazı Yenilikler   1697
GÜNDÜZALP, NURAL: Duvarları Resimli Bir Türk Konağı    1705
EKREM, MEHMET ALİ: Türk Medeniyeti’nin Romen Ülkelerindeki izlerine Dair Bazı Mülahazalar   1709
ÇETİNYALÇIN, İSMET: Liyakat Madalyası   1722
ARTUK, CEVRİYE: Alman Mülâkat Madalyası   1733
IV. SEKSİYON
Birinci Meşrutiyet
OLGUN, İBRAHİM: Namık Kemal Kuşağı ve I. Meşrutiyet   1763
V. SEKSİYON
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi Tarihi
AFET İNAN, A.: Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar   1829
AKÇAKAYALIOĞLU, CİHAT: Tarih ve Gerçek Açısından Atatürk Devrimi   1835
VELİKOV, STEFAN: Kemal Atatürk ve Bulgaristan   1865
ŞİMŞİR, BİLÂL N.: Atatürk ve Üçüncü Dünya Ülkeleri   1903
ÖYMEN, HIFZIRRAHMAN RAŞİT: Türkiye Cumhuriyetinin Eğitim Devrimi 1923-1938   2001
ALASYA, H. FİKRET: Kıbrıs Türk Barış Harekâtı   2053
ÖZORAN, BERİA REMZİ: Kıbrıs Türklerinin 1931 Kurultayı   2085
TEKELİ, SEVİM: Batılılaşma Üzerine Düşünceler   2109