Blog Post

“VAN’DA KATLİAM, YIKIM VE İŞGAL: TEHCİRE GİDEN YOL” SEMPOZYUMU

“VAN’DA KATLİAM, YIKIM VE İŞGAL: TEHCİRE GİDEN YOL” SEMPOZYUMU

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde “Van’da Katliam, Yıkım ve İşgal: Tehcire Giden Yol” başlıklı bir sempozyum düzenlenecektir.

Bu sempozyumla I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun Van Vilayeti sınırları içindeki Ermenilerin çıkardıkları “1915 Van İsyanı” ya da “İkinci Van İsyanı” olarak adlandırılan isyanların, Ermeni ve Rus çetelerinin bölgede yaptıkları katliamın ve sonrasında Ermenilerin tehcir edilmesi sürecinin bilimsel zeminde ve çok boyutlu olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Bu vesileyle yurt içinden ve dışından konunun uzmanı on üç araştırmacı bildirilerini sunarak alandaki son araştırmaları tartışmaya açacaktır.

Etkinlik kapsamında; Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından hazırlanan, Ermenilerin Van ve civarında gerçekleştirdikleri isyan ve bunun sonucunda oluşan yıkımı gösteren fotoğrafları içeren “Tehcire Giden Yol-Belge ve Fotoğraf Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecektir. Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından Van Türküleri Dinletisi gerçekleştirilecektir.

Etkinlik programı için tıklayınız.