Blog Post

ULUSLARARASI TÜRK HUKUK TARİHİ KURULTAYI

ULUSLARARASI TÜRK HUKUK TARİHİ KURULTAYI

Türk milleti; tarih boyunca adalet ve insan odaklı bir kültür, medeniyet ve devlet inşaası ortaya koyarak birbirini takip eden devletler kurmuştur. Gerek tarihte kurulup ömrünü tamamlamış olanlar ve gerekse de günümüzde varlığını devam ettiren Türk devletlerinin kendine özgü hukuk sistemleri ve gelenekleri olmakla birlikte, tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle hukuk anlayışlarında ve yaklaşımlarında benzerlikler ve ortak noktalar da bulunmaktadır.

Bu nedenle, geçmişteki ve günümüzdeki hukuk metinleri, hukuk kurumları ve hukuk kültürünü içeren genel hukuk anlayışının ve Türk hukuk tarihi birikiminin günümüz dünyasına ışık tutacak şekilde ortaya konulması büyük faydalar sağlayacaktır.

Böylece Türk dünyasına mensup hukukçular, tarihçiler, akademisyenler ve politika yapıcılar arasında iş birliği, diyalog ve fikir alışverişinin geliştirilmesi çok daha mümkün hale dönüşecek ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yeni iş birliği süreçlerinin başlamasına zemin oluşturacaktır.

Bu itibarla; Türk dünyasını oluşturan Devlet ve milletler arasında ortak bir hukuk anlayışı geliştirmek, günümüz hukuk teorisi ve uygulamaları için iyi bir kaynak sağlamak, bu yönde bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla 06-08 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da, Türkiye Adalet Akademisi ev sahipliğinde hukukçular, tarihçiler, akademisyenler, siyaset ve devlet adamlarının katılımıyla “Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kurultayı” gerçekleştirilecektir.

Kurultayda; Türk Yargı Eğitim Ağı’na mensup her ülkenin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye) hukuk tarihi içerisinde önem arz eden ve hukuk tarihine yön veren; kurum, devlet adamı, hukukçu, metin ve olay ile ilgili konularda tebliğler sunulacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve Kurultay programına ulaşmak için: https://thtkurultay.taa.gov.tr/