Blog Post

“Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim”

“Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim”

Cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Kurumumuz tarafından hazırlanan   “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” sergisi 2 Mayıs – 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Cer Modern’de ziyaretçilerini bekliyor.

Türk resim sanatında iz bırakan 100 ressamın birer eserinden oluşan “Tuvalde Yüzyıl: Cumhuriyet’in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim” sergisinde Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından bugüne Türk resim sanatına etki eden farklı akımlar yansıtılıyor.

“Tuvalde Yüzyıl” ile peyzajdan natürmorta, portreye ve figüratif eserlere, soyut resimden sürrealizme, günlük yaşamdan mekân içine, sokaktaki insan yaşamlarına kadar farklı birçok konu ve resim üslubu bu sergide buluşuyor. CerModern’de sergilenen bu özel seçkiyle Cumhuriyet’in yüzyılının resim sanatının yansımalarına tanıklık ediliyor.

Sergi, kronolojik olarak Cumhuriyet’in kuruluş döneminden itibaren 1923-1950 arasındaki dönemle, 1950 sonrası bireyselleşme olgusu bağlamındaki dönemlere iz bırakan ressamların eserlerini içeriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuruluş yıllarındaki ulus olma bilinci ile sanatçıların kimlik arayışlarının izleri takip edilirken, ilk yıllarda Kurtuluş Savaşı ile dönemin söylem ve politikalarında öne çıkan köylü ve köy temasının işlendiği göze çarpıyor. 1938-1943 yılları arasında ise “Yurt Gezileri ve Sergileri” ile Anadolu’nun farklı köşelerinden taşınan izlerin yer aldığı eserler, sonraki yıllarda dünyadaki akımlardan etkilenen tablolara dönüşüyor.

Siret Uyanık’ın küratörlüğünde ve Prof. Dr. Aydın Ayan ve Ömer Faruk Şerifoğlu’nun danışmanlığında hazırlanan sergide; Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Hüseyin Onat, Fikret Mualla, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Nuri İyem, Burhan Doğançay, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Pilevneli, Mehmet Güleryüz, Mustafa Ayaz, Utku Varlık, Balkan Naci İslimyeli, Alaettin Aksoy, Yalçın Gökçebağ, Aliye Berger ve Fahrünissa Zeyd gibi bir döneme tanıklık eden ressamların eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Bu projeye; TBMM Sanat Koleksiyonu, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat Müzesi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Resim İş Bölümü ve Resim Heykel Müzesi, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ve Çağdaş Sanatlar Müzesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Müzesi, Halkbank Genel Müdürlüğü Sanat Koleksiyonu, Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Sanat Koleksiyonu, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi, Harita Genel Müdürlüğü, Milli Kütüphane, Zihni Merey, Ahmet Can Aslanbek, Seda-Uğur Köse, Doğan Paksoy, Mustafa Ayaz Müzesi, Alpaslan Aktuğ, Folkart Gallery, H.S. Ender Başaran, H.T. Arıca, Yaykıran Ailesi, Ömer Faruk Şerifoğlu, Sezer Tansuğ Sanat Vakfı, Melih Özkan, Emel Arel, Renan ve Sinan Genim, İmoga Müzesi Koleksiyonları eserleri ile katkı verdi.

Sergide Cumhuriyet resminin önde gelen ressamlarının eserlerinin yanı sıra; TTK arşivinden ve özel arşivlerden Cumhuriyet’in ilk dönemlerine ait sergi katalogları, broşürler, davetiyeler, fotoğraf gibi materyallerden oluşan önemli dokümanlar da sergilenmektedir.

Proje ile sanatseverlerin ve Türk sanat tarihine merak duyanların ilgisine sunulmak üzere Türk resim sanatının kısa tarihinin ve sergide yer alan eserlerin tanıtıldığı “Tuvalde Yüzyıl” adlı bir sergi kitabı da yayımlandı.

Sergi kapsamında 2 Haziran 2023 tarihinde CerModern Türk resminin yüzyılı ile ilgili bir panel de düzenlenecek.