Blog Post

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu

Kurumumuz ve Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle 18-20 Aralık 2023 tarihlerinde “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumu” düzenlenecektir.

Ayrıntılı bilgi için: https://tarimveormanciliksempozyumu.ttk.gov.tr