Blog Post

Türk Tarih Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ülkemizde ilk defa Uluslararası Bilişim Tarihi Kongresi düzenlenecektir.

Türk Tarih Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ülkemizde ilk defa Uluslararası Bilişim Tarihi Kongresi düzenlenecektir.

Türk Tarih Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliğiyle ülkemizde ilk defa Uluslararası Bilişim Tarihi Kongresi düzenlenecektir.

Kongre kapsamında bilişimin antik çağlardan günümüze dek süren tarihsel gelişiminin incelenmesinin yanı sıra, bilgisayar bilimi eğitiminde tarihin bir araç olarak kullanılması ve müzelerde bilişim tarihiyle ilintili objelerin nasıl sergileneceği gibi farklı konular ele alınabilecektir.

Tarih biliminin dışında bilgisayar bilimleri, enformatik, bilişsel bilimler, eğitim bilimleri, ekonomi, felsefe, fizik, istatistik, matematik, mimarlık, psikoloji, sosyoloji, şehir planlama ve yerleşim arkeolojisi benzeri bilim dallarının kongreye etkin bir biçimde katkı sağlayabileceği öngörülmektedir. Alanın önde gelen ulusal ve uluslararası uzman ve araştırmacılarını konuyu çok disiplinli bir biçimde ele almak üzere bir araya getirmeyi amaçlayan kongre, bilişim tarihine ilişkin yeni bakış açıları, teoriler ve ampirik kanıtlar sunan makalelere açıktır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: https://bilisimtarihikongresi.ttk.gov.tr