Blog Post

TÜRK HARP SANAYİİ TARİHİ SEMPOZYUMU

TÜRK HARP SANAYİİ TARİHİ SEMPOZYUMU

Amaç

 Türk harp sanayii tarihine dair yapılan ve yapılacak olan çalışmalara kaynaklık teşkil edecek çalışmaların zeminini oluşturmak ve Türk harp sanayii üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek Türk harp sanayiine dair gelenekselleşecek şekilde 2 yılda bir düzenlenecek olan sempozyum programlarını başlatmak

Konu ve Kapsamı

 Türk askerî tarihi ve harp sanayiine dair askerî teknoloji tarihi, harp araç-gereçleri, askerî sanayii kurumları, askerî sanayii alanında çalışan şahsiyetler hakkında eski çağlardan günümüze kadar geçen süreçte, kaynak taraması, literatür değerlendirmesi, biyografik çalışmalar, müessese tarihi, kültürlerarası etkileşim vs. temelli çalışmalar

Etkinlik programı için tıklayınız.