Blog Post

Türk Askerî Tarihi Çalıştayı (20 Mayıs 2023)

Türk Askerî Tarihi Çalıştayı (20 Mayıs 2023)

Türk Tarih Kurumu Askerî Tarih Komisyonu tarafından 20 Mayıs 2023 tarihinde “Türk Askerî Tarihi Çalıştayı” düzenlenecektir.

Çalıştay, Türk askerî tarihinde daha önce yapılan teşkilat veya silah teknolojisine dair çalışmaların dışında felsefî dönüşüme odaklanmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde muharebe sahasındaki doktrinel, taktik ve stratejik dönüşümleri görebilme, kırılma noktalarını tespit edebilme, tarihteki Türk devletlerinin savaş ve savaşma anlayışındaki dönüşümleri belirleyebilmek amaçlanmıştır. Dönem olarak Türk askerî tarihinin tamamının kapsanması amacıyla Hunlardan başlayarak modern dönemlere kadar olan dönüşüm, muharebe sahası ekseninde ele alınacaktır.

Türk askerî tarihine dair yapılan çalışmaların günden güne artmasına karşın yapılan çalışmalarda daha önceki veya sonraki dönemlerle olan kopukluklar, askerî tarih yazımının bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmacıların yapmış oldukları dönem çalışmalarında kendilerinden önceki ve sonraki dönemlerde muharebe sahasının dönüşümüne dair bilgi ve fikir sahibi olmalarının, çalışmalarının yaklaşımlarına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bütüncül tarih yaklaşımı; gerek interdisipliner, gerek multidisipliner çalışmalarda ilk sorunlardan birisi olarak meydana çıkar. Yapılacak olan bu çalıştayda araştırmacıların ortak bir metod üzerinden kendi çalıştıkları dönemdeki dönüşüm ve kırılımları ortaya koymaları, muharebe sahasının dönüşüm tarihinin de ilk defa ve bütün Türk askerî tarihini kapsayacak şekilde ortaya konması anlamına gelecektir. Konuşmacıların tamamının aynı metodu takip etmesi sonucu her ordunun diğerleri ile mukayese edilebilmesi mümkün olacaktır.

Cumhuriyet’in 100. yılında gerçekleştirilecek olan söz konusu Çalıştay, Türk askerî tarihini anlamak isteyen tüm araştırmacılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaktadır. Çalıştayın öğlene kadar olan kısmı Kurumumuzun YouTube kanalında Türkçe olarak canlı yayınlanacaktır.

Program için: Tıklayınız.

YouTube Canlı Takip etmek için Tıklayınız.