Blog Post

Tarih Eğitimine Yönelik İçerik Hazırlama Çalıştayı

Tarih Eğitimine Yönelik İçerik Hazırlama Çalıştayı

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından 5-9 Aralık 2022 tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek “Tarih Eğitimine Yönelik İçerik Hazırlama Çalıştayı” bugün başladı.

Çalıştay süresince farklı şehirlerinden tarih, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler, görsel sanatlar, coğrafya ve bilişim teknolojileri öğretmenleri ve akademisyenler bir araya gelerek tarih eğitimini içerik bakımından daha zengin ve yöntem açısından daha etkin bir biçimde aktarabilmek için neler yapılabileceği üzerine çalışacaklar.

Öğretmenlerin, akademisyenlerin ve Türk Tarih Kurumu uzmanlarının çözüm önerilerini sunup örnek programlar tasarlayacakları çalıştayda, tarih eğitimine yönelik ortaöğretim düzeyinde kullanılmak üzere bilimsel içerikler hazırlanması, teknoloji destekli yenilikçi tarih atölyeleri; proje, çalışma ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bu içeriklerin tarih öğretmenlerinin yanı sıra alan uzmanları tarafından desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çalıştay sonucu ortaya çıkacak içerikler, TTK tarafından hazırlanacak internet sitesinde tarih öğretmenleri başta olmak üzere kamunun kullanımına sunulacaktır.