Blog Post

Tarih Eğitimine Yönelik İçerik Hazırlama Çalıştayı Düzenlendi

Tarih Eğitimine Yönelik İçerik Hazırlama Çalıştayı Düzenlendi

Kurumumuz tarafından, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 5-9 Aralık 2022 tarihlerinde Gaziantep’te “Tarih Eğitimine Yönelik İçerik Hazırlama Çalıştayı” düzenlendi.

Etkinlik kapsamında 21 ilden tarih öğretmenlerinin yanı sıra Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilgiler, görsel sanatlar, coğrafya, bilişim teknolojileri öğretmenleri ile program geliştirme uzmanları ve akademisyenler bir araya gelerek tarih eğitiminde kullanılabilecek yenilikçi uygulamalar hakkındaki görüşlerini paylaştılar. Çalıştay süresince katılımcılar, tarih eğitimine yönelik ortaöğretim düzeyinde kullanılmak üzere teknoloji destekli olarak hazırlanan program ve etkinlik örneklerini sundular.

Genç nesillerin aktif olarak içinde yer alacakları eğitim süreçleri ile tarihî konuların kavranmasını kolaylaştıracak, tarih öğretmenlerinin sınıf içinde ve dışında kullanabileceği yeni etkinliklerin de geliştirildiği çalıştay kapsamında Gaziantep ve Şanlıurfa’nın önemli tarihi mekanları da ziyaret edildi, yetkililerden bu mekanlar hakkında bilgi alındı.

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapılabilecek faaliyetlerin de gündeme geldiği çalıştayda, 2023 yılında bu kapsamdaki çalışmaların planlanması ve sürdürülmesi üzerinde duruldu. Ayrıca etkinlik sonucu ortaya çıkacak içeriklerin, Kurumumuz tarafından hazırlanacak internet sitesinde tarih öğretmenleri başta olmak üzere kamunun kullanımına sunulması kararlaştırıldı.