Blog Post

Sempozyum (İşbirliği): Uluslararası Altay Toplulukları, 24-26 Temmuz 2017 / İstanbul

Sempozyum (İşbirliği): Uluslararası Altay Toplulukları, 24-26 Temmuz 2017 / İstanbul
ULUSLARARASI ALTAY TOPLULUKLARI SEMPOZYUMU, 24-26 Temmuz 2017, İstanbul 

Kurumumuzun da organizasyonu içinde yer aldığı Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu, 24-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Yapılıyor. 

Tarihî süreç içinde Altay’dan çıkarak Merkezî Asya, Doğu Asya, Batı Asya ve Orta Avrupa’ya kadar yayılan, başta dil olmak üzere pek çok noktada ortak ve benzer uygarlık değerlerine sahip olan ve bilim dünyasında Altay Toplulukları (Altay Communities) adıyla bilinen halk ve toplulukların kültür ve uygarlık değerlerini konu alan sempozyumların bu seneki konusunu Mesken, Aile ve Aile Değerleri teşkil ediyor. 

Sempozyuma 100’e yakını Türkiye ve 100’e yakını da Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kore Cumhuriyeti, Japonya, Rusya Federasyonu, İran, Ukrayna, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya gibi ülkelere mensup 200 civarında bilim insanı bildirileriyle katılıyor.