Blog Post

Rodos’ta Türk Varlığının 500. Yılı Sempozyumu

Rodos’ta Türk Varlığının 500. Yılı Sempozyumu

Anadolu’nun güney batısında bulunan Rodos ve Onikiada 1522 yılında Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girmiş ve yüzyıllar boyunca yerli halkın yanı sıra Türklere ev sahipliği yapmıştır. Bu bölge Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de güvenliği sağlamasını kolaylaştırması açısından büyük siyasi önemi de haizdi. Rodos ve Onikiada 1912 yılında Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanlar tarafından yapılan çıkarmalar sonucu işgale uğrayana kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.

Günümüzde Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalarda yaşayan ve sayıları 6.000 civarında olan bir Türk nüfus bulunmaktadır.  Ancak, Yunanistan 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması imzalandığında Onikiada’nın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz konusu soydaşlarımıza azınlık statüsü tanımadığı için bu bölgede yurttaşlarımız özellikle eğitim ve dinî özgürlükler alanlarında geriye giden uygulamalara maruz bırakılmaktadır.

Bu sempozyum bağlamında, Türk Tarih Kurumu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) iş birliğinde, çeşitli üniversitelerden 33 akademisyen ve bilim insanının katılımıyla söz konusu adaların Osmanlılar tarafından fethi ve yönetimi, Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimliği ve geleceği, bu bölgedeki Türklere ait mimari eserlerin korunması gibi konular ele alınacak ve güncel sorunlara tarihsel belge ve bilgiler ışığında çözümler aranacaktır.

Sempozyum programına erişmek için Tıklayınız.