Blog Post

“Piri Reis’in İzinde: Kitab-ı Bahriye’ye Göre 16. Yüzyıl Cezayir Tarihi Sempozyumu ve Sergisi” Düzenlendi.

“Piri Reis’in İzinde: Kitab-ı Bahriye’ye Göre 16. Yüzyıl Cezayir Tarihi Sempozyumu ve Sergisi” Düzenlendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, TİKA Cezayir Program Koordinasyon Ofisi, Cezayir Millî Arşivi ve Cezayir Deniz Bilimleri ve Kıyıların Gelişimi Millî Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen Piri Reis’in İzinde: Kitab-ı Bahriye’ye Göre 16. Yüzyıl Cezayir Tarihi Sempozyumu ve Sergisi” tamamlandı. Cezayir’de yoğun bir ilgi gören etkinlik, 8-13 Mart 2022 tarihlerinde Cezayir, Cicel, Batna ve Biskra şehirlerinde icra edildi.

Program kapsamında öncelikle 8 Mart 2022 tarihinde T.C. Cezayir Büyükelçisi Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ’ın ev sahipliğinde sempozyum heyetine yönelik olarak bir davet düzenlendi. Türkiye-Cezayir arasındaki tarihî ve güncel ilişkilerin ele alındığı davet sonrasında, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol ÇETİN tarafından ÖZDEMİR GÖKTAŞ’a Kurumlarımız yayınları arasında bulunan bazı eserler armağan edildi.

9 Mart 2022 tarihinde ise Cezayir Abdullatif Rahal Uluslararası Fuar Merkezi’nde sempozyumun açılış töreni yapıldı. İki ülkenin millî marşlarının okunmasının ardından söz alan Büyükelçi Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ, Türk ve Cezayirliler arasındaki ortak tarih ve iyi ilişkiler açısından bu tür bilimsel toplantıların büyük değer taşıdığını dile getirdi. Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU da bölgesel ve küresel birçok krizin yaşandığı günümüzde bu tür bir toplantı için bir araya gelmenin anlamlı olduğunu, bilim ve kültür insanlarının dünya barışına giden yolda mühim bir konumda bulunduğunu ifade ederek Türkiye ile Cezayir arasındaki ortak tarihin yeni nesillere aktarılmasında bu programın kıymetli bir rol oynayacağını kaydetti. Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol ÇETİN ise sempozyum ve sergi için yürütülen çalışmalar ve hazırlanan eserlerden bahisle, birincil kaynaklar üzerinden yapılacak çalışmaların tarihimiz için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Açılışta Türkiye’den ayrıca Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur ÜNAL, Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin MACİT, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Mahmut AK ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf TEKİN, Cezayir’den Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Abdulbaki bin ZİYYAN, Kültür Bakanı Süreyya MULUCİ ve Cezayir Ulusal Arşivi Genel Müdürü Abdulmecid ŞEYHİ ile iki ülkeden konunun uzmanı bilim insanları yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından, Piri Reis’in dünyaca ünlü Kitab-ı Bahriye eserinin farklı el yazması nüshalarından seçilen, Cezayir kıyılarını tasvir eden haritalardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Söz konusu haritalarda yer alan bilgilerin İngilizce ve Arapçaya tercüme edilmesiyle oluşturulan ve Türk Tarih Kurumunca neşredilen kitap da sergi esnasında ilgili kişi ve kurumlara takdim edildi.

Akabinde eş zamanlı olarak iki salonda gerçekleştirilen oturumlarda Türkiye, Cezayir, İspanya, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerden katılan araştırmacılar tarafından bildiriler sunuldu. Piri Reis’in hayatı, eserleri ve haritaları, Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyeti, XVI. yüzyıl Akdeniz’inde mücadeleler, Akdeniz’de gemi inşası, Osmanlıların Cezayir’in Fransız işgalinden kurtulmasına yönelik faaliyetleri gibi konular ele alındı.

Başkentteki program sonrasında Cezayir’in Cicel ve Batna şehirlerine hareket edildi. Cicel Muhammed Sıddık İbn Yahya Üniversitesi ile Batna El Hac Lahdar Üniversitesinde araştırmacılar tarafından sempozyum çerçevesinde bildiriler sunuldu. Aynı şekilde Kitab-ı Bahriye’deki Cezayir haritalarını içeren sergi zikredilen şehirlerde de açılarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

 

Batna’da sempozyum ve serginin tamamlanmasını müteakiben heyet Biskra şehrine ulaştı. Burada Biskra Valisi ve Biskra Muhammed Haidar Üniversitesi temsilcileri tarafından karşılanan sempozyum katılımcıları, Kuzey Afrika fetihlerine katılan sahabelerden ve İslam ordusu komutanlarından Ukbe bin Nafi’nin kabrini ziyaret etti.

Cezayir bürokrasisi, şehir valileri, rektörler, akademik camia ve ilgili kamuoyu tarafından yakından ve ilgiyle takip edilen programda Türkler ve Cezayirliler arasındaki kuvvetli tarihî bağlar sıklıkla dile getirilerek günümüzde ve gelecekte daha iyi ilişkiler için ortak görüş beyanında bulunuldu. Nitekim program kapsamında İstanbul Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Cezayir II Üniversitesi, Cezayir Deniz Bilimleri ve Kıyıların Gelişimi Millî Yüksek Okulu gibi üniversiteler arasında akademik iş birliği anlaşmaları imzalanarak daha fazla ortak çalışmalar için mutabakata varıldı.

Yine Cezayir basınında yoğun bir şekilde yer alan sempozyum ve sergi hakkında Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol ÇETİN tarafından ajanslara beyanat verildi. Ayrıca Prof. Dr. HEKİMOĞLU, Cezayir televizyonunda katıldığı bir canlı yayında Arapça olarak Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ve bu sempozyumun önemini anlattı.