Blog Post

Osmanlı Devleti Anadolu ve Rumeli Vilayetleri Haritaları

Osmanlı Devleti Anadolu ve Rumeli Vilayetleri Haritaları

Kurumumuzun Şeref Üyelerinden, Amerikalı akademisyen Prof. Justin McCarthy tarafından Osmanlı Devleti’nin son dönemine (takriben 1911 yılına) ait Anadolu ve Rumeli Vilayetleri haritaları hazırlanmıştır. Haritalar, ders ve sunumlar başta olmak üzere akademik amaçlara uygun olarak araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

Osmanlı Devleti Anadolu Vilayetleri

Osmanlı Devleti Rumeli Vilayetleri

Read Me & Genel Bilgiler