Blog Post

Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi Protokol Töreni

Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi Protokol Töreni

Türk Tarih Kurumu, Başkent Üniversitesi Rektörlüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanacak olan “Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi” isimli röportaj serisi ve Kıbrıs mücadele tarihi ile ilgili gazetelerin Kurumumuz arşivine bağışlanması için hazırlanan protokoller 17 Mart 2023 tarihinde imzalandı.

“Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi” protokolü kapsamında Kıbrıslı mücahit/mücahidelerin Kıbrıs Millî Mücadelesi’ne dair tanıklıklarını ve gelecek kuşaklara bu mücadelenin haklılığını aktarmaya yönelik röportaj serisi hazırlanacaktır.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Haldun MÜDERRİSOĞLU’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkan Atilla KARACA’NIN, İskender ÇOYGUN ve Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Türk Tarih Kurumu Haberleşme Üyesi Doç. Dr. Mehmet BALYEMEZ’İN katıldığı tören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere şehit ve gazilerimiz için saygı duruşu ve istiklâl marşının okunmasıyla başladı.

“Mücahit ve Mücahidelerin Anlatımıyla Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi” protokolünü, tarafları temsilen Prof. Dr. İ. Haldun MÜDERRİSOĞLU, Prof. Dr. Birol ÇETİN ve Atilla KARACA imzaladılar.

‘Bozkurt’ kod adlı Çoygun Paşa’nın oğlu İskender ÇOYGUN’un Türk Tarih Kurumuna bağışladığı gazete arşivine ilişkin protokolü ise tarafları temsilen Prof. Dr. Birol ÇETİN Doç. Dr. Mehmet BALYEMEZ ve İskender ÇOYGUN imzaladılar.