Blog Post

Moğolistan’daki Türk Kültür Varlıkları ve Bilge Tonyukuk Paneli

Moğolistan’daki Türk Kültür Varlıkları ve Bilge Tonyukuk Paneli

Türk Tarih Kurumu, TİKA ve İKÇÜ-MUİS Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü iş birliğiyle Moğolistan Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde “Moğolistan’daki Türk Kültür Varlıkları ve Bilge Tonyukuk Paneli” düzenlenecektir.

Göktürk ve Uygur soylularının mezarları, İlteriş Kağan Anıt külliyesi, Moğolistan’daki Türk kültür varlıklarının korunması ve sergilenmesi vb. konularda Moğolistan`daki Türk dönemi  eserlerine yönelik gerçekleştirilecek olan panelle, Bilge Tonyukuk`un Türk tarihi ve kültüründeki yerinin vurgulanması, konunun uzmanı akademisyenlerin bir araya getirilmesi ve öncelikle Türk dünyası olmak üzere akademik camianın yapılan bilimsel çalışmalar ve kurulan Bilge Tonyukuk müzesi hakkında farkındalığının oluşturulması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda söz konusu alanın uzmanları arasında sürdürülebilir bir eşgüdüm oluşturulması ve bu vesile ile ortak çalışma imkânları oluşmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Panelde, eski Türk dili, tarihi ve kültürüyle ilgili çalışmalarda dil, tarih ve arkeolojinin ayrılmaz üç bilim dalı olduğunun altı çizilecektir.