Blog Post

Lisans Bursları Sonuç Duyurusu

Lisans Bursları Sonuç Duyurusu

Kurumumuz tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği gereğince sağlanmakta olan lisans burslarına ilişkin değerlendirme süreci sona ermiş olup burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemi üzerinden sorgulayabilirler.

Burs almaya hak kazananların 27 Aralık 2021 tarihi saat 23.59’a kadar burs Sonuç Takibi ekranında yer alan Burs Taahhütnamesini ve başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almakta olanların 2022 yılı Ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almayacağına dair Feragatnameyi onaylamaları ve www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme sistemine kontrol edilebilir kod numarasına sahip veya aslı ya da onaylı suretinden taranmış olan Öğrenci Belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen, dilekçe, posta, e-posta, kargo veya kurye vb. iletişim araçları ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

*Çift Ana dal/Yan dal bursuna hak kazananların her iki öğrenime ait Öğrenci Belgesini de yüklemeleri gerekmektedir.

Burs almaya hak kazananların beyanları ile belgeleri, Kurum tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, süresi içinde Öğrenci Belgesi’ni ilgili sisteme yüklemeyenler veya taahhütname/feragatname onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılacak ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İletişim: burslisans@ttk.gov.tr

Not: Sorularınız için tek iletişim kanalı olarak ilgili e-posta adresinin kullanılması rica olunur.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.