KÜTÜPHANE HABER DUYURU

Kütüphane Kaynaklarının Değişimine İlişkin Protokol

Kurumumuz ile TBMM Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı arasında belge ve bilgi hizmetlerine ait