Blog Post

Kurumumuz tarafından 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek olan yurt içi eğitim bursları için başvurular 6-15 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Kurumumuz tarafından 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek olan yurt içi eğitim bursları için başvurular 6-15 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Kurumumuz tarafından 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek olan yurt içi eğitim bursları için başvurular 6-15 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısında bulunan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu başlığı altındaki uygulamadan yapılacaktır. Başvuru sistemi 15 Kasım 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar erişime açık kalacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

2024 Lisans Burs İlanı

2024 Lisansüstü Burs İlanı

İletişim:

Lisans için: burslisans@ttk.gov.tr

Yüksek lisans için: bursylisans@ttk.gov.tr

Doktora için: bursdoktora@ttk.gov.tr

Not: Sorularınız için tek iletişim kanalı olarak yalnızca ilgili e-posta adreslerinin kullanılması önemle rica olunur. E-posta üzerinden gelen sorularınız en kısa sürede cevaplanacak olup telefon ile bilgilendirme yapılmayacaktır.

Burs başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar:

Aşağıda belirtilen hatalı ya da eksik başvuruların yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

1-Yüksek lisans bursu yerine doktora bursuna, doktora bursu yerine yüksek lisans bursuna yapılan başvurular.

2-Yüksek lisans burs başvurusunda talep edilen lisans mezuniyet not döküm çizelgesi yerine güncel yüksek lisans not döküm çizelgesi yüklenen başvurular.

3-Doktora burs başvurusunda talep edilen yüksek lisans mezuniyet not döküm çizelgesi yerine güncel doktora not döküm çizelgesi yüklenen başvurular.

4-Lisans, yüksek lisans ve doktora başvurularında talep edilen onaylı not döküm çizelgesi yerine üzerinde “resmi işlerde kullanılamaz, örnektir, öğrenci kopyası” yazan onaysız not döküm çizelgesi yüklenen başvurular. (Not döküm çizelgeleri imzalı/mühürlü, e-imzalı, kare kodlu ya da kod numaralı olmak zorundadır.)

5-Lisans başvurularında üzerinde kontrol edilebilir kod numarası olmayan YKS sonuç belgesi ve YKS yerleştirme belgesi yüklenen başvurular.

6-Yüksek lisans ve doktora başvurularında üzerinde kontrol edilebilir kod numarası olmayan yabancı dil belgesi yüklenen başvurular. (YDS hariç diğer yabancı dil sonuç belgeleri için gereklidir.)

7-Yüksek lisans ve doktora başvuruları için ÖSYM eşdeğerlik tablosunda denkliği olmayan yabancı dil sınavlarına ait belge yüklenen başvurular.

8-Okunamayacak ebatlarda ve netlikte taratılarak yüklenen belgeleri içeren başvurular.

Başvuruların bu kriterlere göre yapılması rica olunur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup hatalı başvuru halinde adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.