Blog Post

IX. Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 1981, Ankara (I. Cilt)

IX. Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 1981, Ankara (I. Cilt)

İÇİNDEKİLER
I. SEKSİYON
Eski Anadolu ve Çevresi Uygarlıkları
BRAIDWOOD, ROBERT J.: Further Thoughts Concerning the Appearance of Village-Farming Communities East of the Euphrates  23
ÖZDOĞAN, MEHMET: Trakya Bölgesinde Yapılan Tarih öncesi Araştırmaları  29
SCHIRMER, WULF: Zur Ausbildung der Bautypen des Çayönü Tepesi  41
GÜNDÜZALP, NURAL: İçdoğu Karadeniz Bölgesinden Prehistorik Buluntular  49
DURU, REFİK: Kuruçay Höyüğü Kazıları ve Anadolu Tarihöncesine Katkıları  55
ÖZSAİT, MEHMET: Burdur Çevresinde Prehistorik Araştırmalar  63
ARSEBÜK, GÜVEN: Altınova’da (Elazığ) Başlangıcından İlk Tunç Çağı’nın Sonuna Kadar Kültür Silsilesi ve Sosyal Tabakalanma Sorunu  67
DARGA, MUHİBBE: Şemsiyetepe İlk Tunç Çağı Boyalı Çanak Çömleği   73
ESİN, UFUK : Doğu Anadolu’da Bulunan Obeyd Tipi Çanak Çömlek ve Değirmen tepe (Malatya) Kazıları   81
MELLINK, MACHTELD J.: West Anatolian Cultures of the Bronze Age : Disco-veries and Interpretation, 1881-1981   93
YAKAR, JAK: A Revised Early Bronze Age Choronology and Terminology for Anatolia 97
ÇİLİNGİROĞLU, ALTAN: Van Gölü Havzasında 2. Bin Boyalı Çanak-Çömlek Geleneği 109
FRENCH, D. H.: Anatolia : Bridge or Barıier?   117
ALKIM, HANDAN: İkiztepe Kazılarında Saptanan Kültür Katları ve Elde Edilen Madeni Eserlerden Örnekler   119
BİLGİ, ÖNDER: İkiztepe Kazılarında Ele Geçirilen Antropomorfik Figürinler Hakkında Genel Gözlemler 133
DANIŞMAN, H. H. GÜNHAN: Samsun Yöresi Ahşap Mimarisinin Gelenekselliği – Bafra, İkiztepe Arkeolojik Verilerinin Işığında Çarşamba, Gökçeli Camiinin İncelenmesi   135
HECKER, KARL: Zur Rolle der einheimisch-anatolischen Bevölkerung im altassyrischen Fernhandel mit Kleinasien 145
KORFMANN, MANFRED: Die “Grosse Göttin” in Alaca Höyük  153
ARCHI, ALFONSO: The Geography of South-Eastern Anatolia and Northern Syria According to the Texts from Ebla (Illrd Millennium B.C.)   165
ÇAĞIRGAN, GALİP: Babil Takviminde Ululu Ayının Anlamı ve Bu Ayda Yapılan  Törenler  171
ALPMAN, ADİL: Nuzi Adoption Metinlerinin Ortaya Koyduğu Sosyo – Ekonomik  Sonuçlar 183
BITTEL, KURT: Fünfzig Jahre Ausgrabungen in Boğazköy, Ein kurzer Rück-blick und Ausblick 195
CARRUBA, ONOFRİO: Tabarna : Chattisch öder Indogermanisch?  201
SPANOS, PETER Z.: Das Sogenannte “Niobe”-Monument am Manisa Dagh  207
OTTEN, HEINRICH: Historische Konsequenzen aus der Neubearbeitung des gros-sen Thronbesteigungsberichtes Hattusilis III  213
LAROCHE, EMMANUEL: Toponymes Hittites dans le Turquie Moderne 221
ALP, SEDAT : Maşat Tabletlerinin Eski Anadolu Coğrafyasına Katkıları 227
KINAL, FÜRUZAN: Kara Tanrıça Olarak Kybele 235
KINAL, FÜRUZAN: Kybele als “Schwarze Göttin”  241
SINGER, ITAMAR: The huwasi of the Storm-God in Hattusa  245
KALAÇ, MUSTAFA: Hiyeroglif Araştırmaları  255
HAWKINS, JOHN DAVID: Rulers of Karkamıs : The House of Astiruwas  259
GONNET – BAĞANA, HATİCE: Frikya’da Geç Bronz Çağına Tarihlenebilecek Kaya Eserleri Üzerine Gözlemler 273
UZUNOĞLU, EDİBE: Aslan Figürlü Kap Parçaları 279
TARHAN, M. TANER: Urartu Devleti’nin Yapısal Karakteri 285
KLEISS, WOLFRAM: Stand der Urartu-Forschung in Iran 303
KELLNER, HANS-JÖRG:  Votives From Urartu 311
BİLGİ, ÖNDER: Fırat Nehri Kenarında Bir Urartu Yerleşmesi 317
ERZEN, AFİF: 1981 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları 319
ÇINAROĞLU, AYKUT: M. Ö. I. Binde Keşlik Yaylası ve Civarı 323
ÇAPAR, ÖMER: Homeros Destanlarında Anadolu Kavimleri 333
YARDIMCI, NURETTİN: 1973 Yılı Bodrum – Gölköy Kurtarma Kazısı 349
METZGER, HENR : Etapes de la Decouverte du Monde Lycien et Perspectives  Nouvelles Offertes a l’Archeologie de la Lycie 353
FREI, PETER: Bemerkungen zur- Stele von Xanthos 365
DUPRE, SYLVESTRE: Un Pithos a Relief Trouve a Porsuk 375
HARRISON, R. MARTİN: Town and Country in Late Roman Lycia 383
PESCHLOW, ANNELIESE: “Lelegische” Ringwalle im Gebiet des Bafasees  389
RODT, WOLFGANG: Bergama Müzesinin Yapılışı. Atatürk Devrinde Türk-Alman  İşbirliğine Bir Örnek 397
KÜTÜK, SALİH: Kakasbos ve Kültü 405
BAYDUR, NEZAHAT: Eski Anadolu Uygarlıklarının Sikkelere Yansıması 415
BULUÇ, SEVİM: Ankara Kabartmaları 423
YALMAN, BEDRİ: Bolu Hisartepe Kazısında Bulunan Tapmak Kalıntısı 435
ASGARİ, NUŞİN: Perinthos (Marmara Ereğlisi) Araştırmaları 451
ZOROĞLU, LEVENT: Kızılırmak Havzası Kaplarının Biçim ve Süs Gelişimine Örnekler 495
YAYLALI, ABDULLAH: Hellenistik Devir İzmir Mezar Stelleri 473
VETTERS, HERMANN: Neues aus Ephesos 491
ÖZYİĞİT, ÖMER : Bergama Arkeoloji Müzesinde Sergilenen Myrina Terracottaları ve Aglaophon İşliği 499
TUNAY, MEHMET İ. : Yalova’nın Tarih ve Arkeolojisi 507
İZMİRLİGİL, ÜLKÜ : Perge Demetrois Apollonios Takı  513
YALMAN, BEDRİ : Atatürk’ün Asklepion Ziyareti ve 1979 Asklepion Kutsal Yol Kazısı 519
TUCHELT, KLAUS : Fragen zum Tempel von Antiochia ad Pisidiam bei Yalvaç 535
MORAUX, PAUL : Galien de Pergame, Medecin et Philosophe 545
SEVİN, VELİ : Kuzey Marmara Kıyı Şeridinde Yapılan Yüzey Araştırmaları 549
ANABOLU, MÜKERREM (USMAN) : Aydın Müzesi’nde Bulunan 1465 Env. No.lu Stel 553