Blog Post

“I. Türk Askerî Tarih Kongresi: Müstahkem Mevkiler ve Kuşatma Muharebeleri” Düzenlenecektir.

“I. Türk Askerî Tarih Kongresi: Müstahkem Mevkiler ve Kuşatma Muharebeleri” Düzenlenecektir.

Türk Tarih Kurumu ve Milli Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü tarafından 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde “Müstahkem Mevkiler ve Kuşatma Muharebeleri” alt başlığıyla “I. Türk Askerî Tarih Kongresi” düzenlenecektir.

Askerî teşkilat, doktrin ve teçhizat gibi askerî strateji ve teknolojinin evrimiyle birlikte sürekli değişim gösteren muhasara muharebelerinin, Türk ve dünya askerî tarihinde kaleler ve diğer müstahkem mevkilerin ele alınacağı kongre, Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesine icra edilecektir.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve programa erişmek için: https://msu.edu.tr/docs/FatihHATEN/I_Turk_Askeri_Tarih_Kongresi_Programi_29_30Mayis2024.pdf