Enver Paşa Koleksiyonu

Enver Paşa Koleksiyonu

Enver Paşa Koleksiyonu; Enver Paşa’nın devlet erkânı, İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları ve aile fertleriyle askerî, siyasi ve şahsi konularda yaptığı yazışmalar ile Filistin, İran ve Afganistan haritaları, Enver Paşa ve diğer bazı askeri erkânın fotoğraflarından oluşmaktadır.