Blog Post

Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilim, Kültür ve Sanat Konferansları

Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilim, Kültür ve Sanat Konferansları

Türk Tarih Kurumu, kurulduğu günden itibaren Türk ve Türkiye tarihi alanındaki çalışmalarını sürdürmekte olup bunu yanı sıra tarih çerçevesi içerisinde bilim, kültür ve sanat alanında da faaliyetlerini sürdürmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim, sanat ve kültüre verdiği önem bu alanda söylediği sözler bize yol gösterici olmuştur. Atamızın “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek, anlama yeteneğini eğitmektir” sözü de kültürün önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Bu kapsamda Türk Tarih Kurumu olarak Cumhuriyet’imizin 100. yılında bilim, kültür ve sanat konferansları düzenlemekteyiz. Her ay düzenlenecek olan konferans serisi ile bu alanlardaki konular geniş bir çerçevede ve geniş bir zaman aralığında ele alınacak, bu alanda çalışmalar yapan pek çok farklı sese, bakış açısına yer verilecek ve aynı zamanda ülkemizin bilim, kültür ve sanat alanında gelmiş olduğu mevcut durum, bu alanlardaki sorunlar ve çözüm yolları ele alınacak, alanlardaki yeni çalışmaların yönü belirlenmeye çalışılacaktır.

Konferans serisinin ilki Ekim ayında başlamış ve Prof. Dr. Arif BİLGİN “Bir Sufinin Gözünden 17. Yüzyılda İstanbul Halk Mutfağı” başlıklı sunumu ile Kurumumuza konuk olmuştur. Konferans serisinin ikincisinde ise Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Tarihi Kürsüsü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz UNAT “İslam Dünyasında Astronomi Çalışmaları ve Batı’ya Etkileri” başlıklı sunumu ile konuk olacaktır. 17 Kasım 2023 tarihinde saat 15.00’da Kurumumuz Konferans Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik yaklaşık 1 saat sürecek, ardından soru-cevap usullü bir tartışma ile sona erecektir.