Blog Post

Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Türkiye’de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi Sempozyumu

Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Türkiye’de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi Sempozyumu

Kurumumuz ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle 26 – 28 Ekim 2023 tarihleri arasında “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi Sempozyumu” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirilecektir.

Darülfünundan başlayarak felsefe eğitimin kurumsallaşmasının, lisans müfredatlarının geçmişinin ve şimdisinin değerlendirileceği; lisans ve lisansüstü tezlerin tematik ve kronolojik olarak inceleneceği; akademisyenlerin ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunların ele alınacağı; felsefe dergilerinin ve felsefe yayıncılığının tartışmaya açılacağı sempozyumda ayrıca felsefe eğitiminin ve öğretimin toplumsal süreçlere etkisi; çocuklar için felsefe, topluluklar için felsefe, 21. yüzyılın sorunları karşısında felsefe gibi pek çok farklı konu da tartışmaya açılacaktır. Cumhuriyet’in 100. yılında felsefenin 1860’tan günümüze seyrinin ele alınacağı bu sempozyumda 26 oturumda 100 katılımcı Türkiye’de felsefenin önemli durak noktalarını ve sorularını hakkında araştırma ve yorumlarını paylaşacaktır.

26 Ekim 2023 tarihinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphane Binası’nda, saat 09.00’da açılış programı ile başlayacak Sempozyum kapsamında ayrıca Türkiye Yüzyılında İlk Kuşak Filozoflarımızdan Seçkiler adlı bir fotoğraf sergisi de halkımızın ilgisine sunulacaktır.

Sempozyum programına erişmek için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  Cumhuriyet’in 100. Yılı Etkinlikleri: Türkiye’de Yüksek Öğretimde Felsefe Eğitimi Sempozyumu (medeniyet.edu.tr)