Cenâbî Ahmed Paşa Camii Ankara Mevlevîhânesi

 

Cenâbî Ahmed Paşa Camii  Ankara Mevlevîhânesi

 

 
 
Ankara Mevlevîhânesi 1630’da
Cenâbî Ahmed Paşa Camii avlusunun
kuzeydoğusunda inşa edilmişti.
Ulucanlar Caddesi üzerindeki Mimar Sinan
Meydanı’nda bulunan Cenâbî Ahmed Paşa Camii,
Mimar Sinan ekolünün Ankara’daki tek örneğidir.