Blog Post

BATI ANADOLU’DA YUNAN MEZALİMİ PANELİ

BATI ANADOLU’DA YUNAN MEZALİMİ PANELİ

Yunanlılar, 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi sonrası, mütareke maddelerine dayanarak özellikle Batı Anadolu bölgesindeki işgallerini meşru hale getirmeye çalışmışlardır. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ile başlayan Yunan mezalimi, kısa sürede Batı Anadolu’nun tamamında kendini hissettirmiştir. Yunan askerleri ve onlarla hareket eden yerli Rumlar işgal ettikleri yerlerde yaşayan Türklere olağanüstü bir zulüm, vahşet ve katliam uygulamışlar, yaşanan işgaller neticesinde bölgede yaşayan on binlerce Müslüman Türk, toprağını terk ederek göçe mecbur olmuştur.

7 Aralık 2022 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından “Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi Paneli” isimli bir panel düzenlenecektir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda gerçekleşecek panelde Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN, Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Doç. Dr. Esra ÖZSÜER, Doç. Dr. Ü.Gülsüm POLAT konuşmacı olarak bulunacaktır. Batı Anadolu’da yaşanan Yunan mezalimi, işgali, nüfus ve göç hareketleri, Batı Anadolu’nun işgal yıllarındaki durumunun konuşulacağı söz konusu Panel’de, işgal sırasında Yunanların ve yerli Rumların gerçekleştirmiş oldukları mezalim ve bu mezalimin bölgede yarattığı etkilerin ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Paneli canlı izlemek için: Tıklayınız.