Blog Post

93 HARBİ’NDEN MİLLÎ MÜCADELE’YE DOĞU ANADOLU: İŞGAL, MEZALİM VE KURTULUŞ SEMPOZYUMU

93 HARBİ’NDEN MİLLÎ MÜCADELE’YE DOĞU ANADOLU: İŞGAL, MEZALİM VE KURTULUŞ SEMPOZYUMU

93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğü ile Müslüman ve gayrimüslim unsurların geleceği açısından dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bu antlaşma ile birlikte Osmanlı Devleti tabiiyetindeki Ermenilerin durumu tartışmaya açılmış, bu süreçte ortaya çıkan silahlı Ermeni ayrılıkçı hareketi ve tedhişi ciddi bir tehdit haline gelmiştir. İzleyen dönemde güvenlik ve asayiş durumunu, sivil halkın yaşantısını derinden sarsan iç isyanlar, tedhiş hareketleri ve dönemin büyük güçlerinin himaye ve müdahaleleri, I. Cihan Harbi öncesinden başlayarak Mütareke dönemi dahil işgal, mezalim ve yıkıma sebebiyet vermiştir. Bu acılı dönem, Millî Mücadelemizle vatan topraklarının kurtuluşuyla son bulmuştur.

Müslüman ahaliye yönelik Ermeni katliamları I. Cihan Harbi sürecinde alınan olağanüstü tedbirlerle kısmen kontrol altına alındıysa da işgalci devletler tarafından oluşturulan ve desteklenen Ermeni çetelerinin saldırılarında sayısız masum insan hayatını kaybetmiş, nüfusun önemli bir kesimi de farklı bölgelere sığınmak zorunda kalmıştır. Bu bağlamda, Ermeni komiteler ile çetelerinin sebep oldukları isyanlar ile sivil nüfusa karşı giriştikleri katliamların Doğu Vilayetleri örneği üzerinden tartışılacağı; Doğu Anadolu’nun işgal ve istiladan kurtarılması ve yoğun diplomasi sürecinin değerlendirileceği bir sempozyum düzenlenerek, bölgenin yakın tarihinin ele alınması hedeflenmektedir.

Kurumumuz tarafından Kafkas Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan “93 Harbi’nden Millî Mücadele’ye Doğu Anadolu: İşgal, Mezalim ve Kurtuluş” başlıklı söz konusu sempozyum, 8 Haziran 2023 tarihinde saat 10:00’da gerçekleşecektir.

Çeşitli kurum arşivlerinden temin edilen ve bölgede yaşanan Ermeni mezalimini gösteren fotoğraf seçkisinden müteşekkil bir sergi açılışı ile başlayacak sempozyum, açış konuşmaları ile devam edecektir. Konuşmaların ardından Türkiye’den ve yurtdışından alan uzmanları gün boyunca 3 ayrı oturumda bildirileri ile sempozyuma katkıda bulunacaklardır.