Blog Post

2024 Yılı Yüzey Araştırması Destek Başvuruları

2024 Yılı Yüzey Araştırması Destek Başvuruları

2024 yılı yüzey araştırması destek başvuruları Türk Tarih Kurumu Başkanlığına 15-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurularda Etkinlik Destek Sistemi (EDSİS) üzerinden doldurulup onaylanan formun ıslak imzalı olarak Kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurularda gider kalemleri detaylı olarak verilmeli ve fiyatlar KDV dâhil hesaplanmalıdır. Yüzey Araştırması Ekip Listesi, Yüzey Araştırması İzin Yazısı ve Ruhsatı, Çalışma Takvimi, Harita/Paftanın EDSİS’e yüklenmesi ve ıslak imzalı form ile birlikte Kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

* Kurumumuz Tarafından Kabul Edilen Gider Kalemleri aşağıda yer almaktadır.
– Analiz ve Laboratuvar gideri
– Jeofizik
– Haritalandırma