Blog Post

2024 YILI LİSANSÜSTÜ BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024 YILI LİSANSÜSTÜ BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kurumumuz tarafından 2024 yılında verilecek olan yüksek lisans ve doktora burslarına ilişkin mülakat süreci sona ermiş olup lisansüstü burs almaya hak kazananlar belirlenmiştir. Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemi üzerinden sorgulayabileceklerdir.

Lisansüstü burs almaya hak kazananların 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar burs Sonuç Takibi ekranında yer alan Burs Sözleşmesi’ni ve başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs/öğrenim kredisi almakta olanların 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla ilgili burstan feragat ettiğine ve burs süresi boyunca başka bir kamu kurum veya kuruluşundan burs veya öğrenim kredisi almayacağına dair Feragatname’yi onaylamaları ve www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Hizmetler bağlantısındaki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bursiyer Evrak Yükleme sistemine kontrol edilebilir kod numarasına sahip veya aslı ya da onaylı suretinden taranmış olan aşağıda belirtilen belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya dilekçe, posta, e-posta, kargo, kurye vb. iletişim araçları ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

1 – Öğrenci Belgesi

2 – ALES Sonuç Belgesi

3 – Mezuniyet Belgesi (yüksek lisans bursu için lisans, doktora bursu için yüksek lisans)

4 – YDS Sonuç Belgesi(yalnızca mülakat puanı olarak YDS beyan eden öğrenciler için)

Burs almaya hak kazananların beyanları ile belgeleri, Kurum tarafından karşılaştırılacak ve yapılacak inceleme neticesinde yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, süresi içinde adı geçen belgeleri ilgili sisteme yüklemeyenler veya Sözleşme/Feragatname onaylama işlemi yapmayanlar bursiyer olma hakkından feragat etmiş sayılacak ve bursiyerlikleri iptal edilerek kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İletişim: Yüksek lisans için: bursylisans@ttk.gov.tr – Doktora için: bursdoktora@ttk.gov.tr

Not: Sorularınız için tek iletişim kanalı olarak ilgili e-posta adreslerinin kullanılması rica olunur.

İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.