Blog Post

2019 Kazı/Yüzey araştırması destek başvuruları başladı…

2019 Kazı/Yüzey araştırması destek başvuruları başladı…

2019 yılı kazı/yüzey araştırması destek başvuruları Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na 01 Nisan 2019 – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurularda Destek Sistemi (EDSİS – https://destek.ayk.gov.tr) ) üzerinden doldurulup onaylanan formun ıslak imzalı olarak kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir. 2019 yılında aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan başvurulara öncelik verilecektir: (En az bir ya da daha fazla özelliği ihtiva eden başvurular desteklenecektir)

1. Kurumumuz Tarafından Desteklenmesine Öncelik Verilecek Başvurular:
– Araştırmacıları özendirmek için bir dayanak olması maksadıyla Türk Tarihi ve kültürüne ait çalışmalara yönelik başvurulara;
– Kazı destek başvurusunda bulunan araştırmacılardan Türk Tarih Kurumu yayınlarına, Kurumun sempozyum/kongre gibi bilimsel etkinliklerine katkıda bulunanlara;
– 15 yılını dolduran kazılar için, destek talebinde bulunulan kazı merkeziyle ilgili kitap yayını olanlara;
– 10 yılını dolduran kazılar için, destek talebinde bulunulan kazı merkeziyle ilgili hakemli dergilerde yayınlanmış en az iki makalesi olanlara öncelik verilecektir.
2. A)Kurumumuz Tarafından Kabul Edilen Gider Kalemleri:
a) Tüketim malzemeleri (kırtasiye malzemesi),
b) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım, onarım ve giderleri,
c) Yurt içi seyahat giderleri,
ç) Posta ve nakliye giderleri,
d) Akaryakıt
e) Kazı/Yüzey Araştırması ile doğrudan ilgili Kurumca kabul edilen giderler
B) Kurumumuz Tarafından Kabul Edilmeyen Gider Kalemleri:
a) Proje önerisi hazırlama giderleri,
b) Projenin sonuçlarının üretimi aşamasında yapılacak masraflar,
c) Pazarlama ve ticarî amaçlı reklam giderleri,
ç) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler,
d) Isıtma ve aydınlatma (elektrik), su giderleri,
e) İdarî personel giderleri
f) Gıda giderleri
g) Kazı Başkanlığına ait elektrik/su giderleri,
h) Kazı sürecinde ve kazı mahallinde konut kirası.
ı) Araç kirası
Destek Sistemi (EDSİS – https://destek.ayk.gov.tr)’ne ulaşmak için tıklayınız