Blog Post

100. Yılında Uluslararası Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu

100. Yılında Uluslararası Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi Sempozyumu

Sempozyum programı için tıklayınız. 

 

Amaç

Türk milleti, tarih boyunca kutsal saydığı değerler uğruna çok zorlu mücadeleler vermiş, büyük kahramanlıklar göstermiştir. 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar’da başlayıp 9 Eylül 1922’de İzmir’de sonuçlandırılan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi sırasında Türk milletinin ortaya koyduğu ve “Kocatepe Ruhu” olarak tanımlanabilecek mücadele azmi ve fedakarlığı buna önemli bir örnek teşkil eder.

Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi sonucunda kazanılan zaferle birlikte Milli Mücadele’nin askeri safhası sona ermiş ve Cumhuriyet’e giden sürecin önü açılmıştır. Kocatepe’nin tanık olduğu bu mücadele ruhunun, özellikle genç kuşakların ve milletimizin her ferdinin zihninde layık olduğu değeri bulması ve daima canlı tutulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda düzenlenecek sempozyum ile başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Büyük Taarruza katılan, neferinden en yüksek rütbeli subayına kadar vatan uğrunda onurlu bir mücadele veren bütün kahramanları 100 yıl sonra yeniden anmak, 1922 yılı içerisinde Batı Cephesindeki diğer askeri ve siyasi gelişmeler ile ilgili yeni belge ve bilgileri ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Konu ve Kapsam

1922 yılı her bakımdan Milli Mücadele’nin en önemli yılı olmuştur. Bu yıl Büyük Taarruz kazanılmış, işgalci güçler ülke dışına atılmış, Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. 1922 yılı içerisinde gerçekleşen Büyük Taarruzun ve Başkomutan Meydan Muharebesinin sonuçlarının her yönüyle objektif bir bakış açısı ile değerlendirilebilmesi için disiplinlerarası yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Bu açıdan düzenlenecek sempozyumda dönem; askeri, siyasi, sosyal vb. boyutları ile incelenebilecektir.

Sempozyumda 1922 yılı askeri ve siyasi olayları çerçevesinde şu alt başlıkların ele alınması dönemin olaylarının detaylı olarak ortaya konulması açısından önemlidir.

1-Milli Mücadele’de Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Eskişehir.

2-TBMM’nin 1922 yılı faaliyetleri.

3-Büyük Taarruza hazırlık süreci.

4-İstanbul hükümetlerinin 1922 yılı politikaları.

5-Büyük Taarruzun askeri ve siyasi boyutları.

6-Büyük Taarruzun sosyal ve ekonomik boyutları.

7-Büyük Taarruzun sonuçları.

8-Başkomutan Meydan Muharebesi.

9-İlgili diğer konular.